NOVOSTI

OBAVJESTI

Misija i Vizija


 VIZIJA TVRTKE

Vizija tvrtke Vode Lipik d.o.o. je pružanje kvalitetne, pouzdane i prihvatljive usluge javne vodoopskrbe i odvodnje temeljene na stručnosti i iskustvu, te osigurati zadovoljstvo svih naših potrošača.


 MISIJA TVRTKE

Misija tvrtke Vode Lipik d.o.o. je zaštita zdravlja potrošača i zaštita okoliša na područja Pakraca i Lipika osiguranjem zdravstveno ispravne vode za piće i pravilnim pročišćavanjem otpadnih voda, kroz odgovorno i transparentno poslovanje.

Obvezujemo se pratiti i udovoljavati novim zahtjevima učinkovitog upravljanja proizvodnjom i distribucijom vode, s ciljem poboljšanja i trajnog osiguranja kvalitete konačnog proizvoda – vode za ljudsku potrošnju.


 TEMELJNE VRIJEDNOSTI POSLOVANJA:

-         predanost čuvanja ljudskog zdravlja i okoliša

-         kontinuirano unaprjeđenje i inovacije

-         specijalizirana obuka i dodatno školovanje djelatnika radi usvajanja novih znanja

-         profesionalni i etični standardi prema korisnicima naših usluga

VODA JE IZVOR ŽIVOTA

Content ImageContent Image

U Zemljinoj kori, te atmosferi kojom je Zemlja obavijena nalazi se oko 1.400 milijuna kubnih metara vode.

Od te količine 97% otpada na slanu vodu. Samo 3% od ukupne količine vode (na Zemlji) otpada na slatku vodu, a od toga je 70% vječni snijeg i led, a samo 30% (ili oko 1% ukupnih količina vode na Zemlji) jesu ostale (dostupne) slatke vode.

Taj maleni postotak raspoloživih slatkih voda održava život na Zemlji.

Nije slučajno da voda prekriva 2/3 Zemljine površine, a i ljudsko tijelo se sastoji od 2/3 vode.

„U vremenu kad je čovjek zaboravio na svoje porijeklo, kad je slijep da prepozna i svoje najsušnije potrebe da preživi, voda i ostali izvori su postali žrtve njegovog nehaja.”
Rakel Karson

KORISNI LINKOVI

Hrvatske vode
Ministarstvo
Agencija
Pakrac
Lipik
Komunalac
Plin
Ministarstvo zdravlja
HZZO
HZZO
Ministarstvo poljoprivrede
DUZS
meteo info
recikliraj.hr