UKLJUČENJE CRPILIŠTA GAJ

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Lipika da je zbog dugotrajne suše dana 05.08.2022. u vodoopskrbni sustav uključeno Crpilište Gaj.

Crpilište Gaj će pitkom vodom snabdjevati:

  • zapadni dio grada Lipika
  • Dobrovac
  • Kukunjevac
  • Brezine
  • Gaj
  • Antunovac
  • Marino selo
  • Poljana