Tvrtka VODE LIPIK d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu tvrtke VODE LIPIK d.o.o. koja se nalazi na adresi www.vode-lipik.hr

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište www.vode-lipik.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Pojedine poveznice nemaju prikladan opis
  • Pojedine PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata – riječ je o pravilnicima, odlukama i izvješćima koji moraju biti potpisani i ovjereni žigom, te nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana

Tvrtka VODE LIPIK d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava sastavljena 04. veljače 2021. godine, prema Predlošku Izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene koju je provela tvrtka FOTOimago j.d.o.o., metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool i WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.
Tvrtka VODE LIPIK d.o.o. će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste tvrtku VODE LIPIK d.o.o..
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice VODE LIPIK d.o.o. korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: vode-lipik@vode-lipik.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.