OBAVIJEST KORISNICIMA – KORONAVIRUS COVID-19

Poštovani korisnici!

Prema preporukama HZJZ od 18.03.2020. i prema najnovijem dokumentu WHO-a koji se odnosi na upravljanje vodom i sanitacijom u vezi sa
SARS-CoV-2 (https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-wastemanagement-for-covid-19), naglašava da nisu potrebne dodatne mjere prevencije i kontrole u
usporedbi s onim što je već navedeno u Smjernicama SZO o kvaliteti vode za piće, na kojima se
zasnivaju propisi i načini upravljanja vodom za piće u Europi pa tako i u RH.


Glavnu prijetnju u kontinuiranoj isporuci zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju
predstavlja obolijevanje stručnog kadra
.

Stoga su prema preporukama, Vode Lipik d.o.o. poduzele preventivne mjere i aktivnosti u svezi epidemiološke situacije u Hrvatskoj, a u svrhu sprječavanja širenja korona (COVID-19) virusa.

Zbog zaštite zdravlja naših korisnika i djelatnika Voda Lipik d.o.o., uvedene su pojačane mjere opreza na mjestima gdje se tijekom dana izmjenjuje veći broj ljudi (informacije, računi i priključenja).

U svrhu prevencije molimo Vas da u nadolazećim danima sve aktivnosti koje se odnose na upravljanje uslugama Voda Lipik d.o.o. realizirate na jedan od sljedećih načina.

Pismenim putem na adresu:

 • Vode Lipik d.o.o. Aleja kestenova 35, 34550 Pakrac
   

Putem elektroničke pošte:

 • vode-lipik@vode-lipik.hr
   

Putem telefona na broj:

 • za obračun vode i reklamacije – 034/211-140,
 • za sve upite vezane za opomene i ovrhe – 034/211-140,
 • prijava kvarova – dežurna služba – 098/437-775,
 • odjel vodoopskrbe – 034/211-144,
 • odjel odvodnje – 034/211-143,
 • kontrola kvalitete vode – 034/211-139

Preporučujemo Vam da plaćanja realizirate internetskim bankarstvom.

U slučajevima da je Vaš dolazak u naše poslovne prostorije neophodan i neodgodiv, UZ PRETHODNU DOGOVORENU NAJAVU POSJETA, MOLIMO DA SE PRILIKOM ULASKA U PROSTORE, ULAZI JEDAN PO JEDAN ODNOSNO NAJVIŠE DVIJE OSOBE MOGU BITI PRISUTNE U PROSTORU ODNOSA S KORISNICIMA I OBAVEZNO JE DRŽATI SE RAZMAKA OD 2 METRA OD DRUGE OSOBE.

Vode Lipik d.o.o., kao odgovorna trgovačko društvo, poduzimaju sve potrebne mjere u skladu s preporukama resornih gradskih i nadležnih nacionalnih tijela te prate sve smjernice na
području prevencije i epidemiološke situacije koja se odnosi na Koronavirus.

Sve informacije, upute, protokoli i smjernice te aktualnosti vezane za Koronavirus mogu se pronaći i na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ravnateljstva civilne zaštite, Ministarstva zdravstva, Ravnateljstva civilne zaštite te Ministarstva vanjskih i europskih poslova.


Hvala Vam na razumijevanju!