PREKID ISPORUKE PITKE VODE 09.03.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će zbog radova na izradi bypassa zasunskog okna dana 09.03.2022. u vremenu od 07:30-17:00 sati bez pitke vode biti:

  • Ulica Josipa Jurja Strossmayera, parna strana od kućnog broja 52 do 74
  • Ulica Ivana Gundulića, parna strana od kućnog broja 2 do 36a

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.