PREKID ISPORUKE PITKE VODE 04.03.2021.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području Grada Pakraca da će se:

Obavještavamo korisnike da će se 04.03.2021. izvoditi radovi na izradi zasunskih okana višestambenih zgrada u Ulici Andrije Hebranga. Prilikom izvođenja radova doći će do kraćih prekida u isporuci pitke vode u vremenu od 11:00 13:00 sati.