Okosnicu Vodoopskrbnog sustava Pakrac-Lipik čine prvenstveno vodocrpilište Gornja Šumetlica, s uređajem za kondicioniranje vode za piće, gravitacijski transportni cjevovod dužine 10,6 km s prekidnom komorom "D. Šumetlica", vodosprema "Pakrac", transportni cjevovod "Pakrac - Lipik" dužine 3 km, te distribucijske precrpne stanice i distribucijska vodoopskrbna mreža pojedinih naselja.

Ukupna dužina građevina za javnu vodoopskrbu iznosi oko 196 km.

Opći podaci_html_m699ac699

lipanj 2024
P U S Č P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Vodoopskrbni sustav obuhvaća naselja Gornju Šumetlicu, Kusonje, Grad Pakrac, Prekopakru, Filipovac, Grad Lipik, D.Čaglić, Dobrovac, Kukunjevac, Klisu, Japagu, Šeovicu, Brezine, Gaj, Poljanu, Antunovac i Marino selo. Godišnje se sa crpilišta Gornja Šumetlica isporuči oko 400.000 kubičnih metara vode prema potrošačima.

Vodozahvat „Šumetlica“ predstavlja zahvaćanje površinskih voda sliva potoka Sivornica, pritoke rijeke Pakre, a nalazi se oko 2 km uzvodno od Gornje šumetlice, na obroncima Psunja, na koti 345 m.n.v. uz šumu Badnjašicu.

Ovakav zahvat vode potoka Šumetlica nije riješio problem vodoopskrbe Pakraca i Lipika, već je konačno rješenje predviđeno realizacijom akumulacije Šumetlica. U tu svrhu su u razdoblju od 1985. do 1990. godine izrađeni hidrološki, geomehanički, geodetski radovi, idejni i glavni projekt brane i pripadajućih objekata. 1991. godine područje je okupirano te su prekinuti svi radovi.

Vodoopskrbni sustav podijeljen je u dvije visinske zone. Visokom zonom obuhvaćena je Prekopakra i viši dijelovi naselja Pakrac, ostala naselja su u niskoj zoni vezana na vodospremnik "Pakrac" i precrpne stanice "Pakrac" i "Kragujski put".

Za vrijeme Domovinskog rata vodozahvat Gornja Šumetlica te vodospremnik "Pakrac" bili su na okupiranom području, te time van funkcije vodoopskrbe Pakraca i Lipika. U to vrijeme izgrađena su tri crpilišta: "Dobrovac" (u Dobrovcu), "Vrtić" (u Pakracu) i "Zmajevac" (u Donjem Čagliću), koji u slučaju nestašice vode zbog suše ili kvarova na sustavu, služe kao pričuvni.

Novosti

Opći podaci_html_60504b2Vodoopskrbni sustav je opremljen računalnim programom za kontinuirano praćenje parametara rezidualnog klora i mutnoće, kao i kontinuirani nadzor protoka, tlakova i nivoa vode u vodospremi kojim je omogućeno detektiranje puknuća cjevovoda za pravovremeno otkrivanje kvarova.

Kvarovi na mreži saniraju se u kratkom vremenu jer su za oštećene dijelove cjevovoda osigurani zamjenski elementi te ekipa za intervencije.
Odzračivanje i odmuljivanje provodi se preko hidranata i muljnih ispusta, prema potrebi ovisno o kvarovima na mreži, neispravnom uzorku vode, pritužbi potrošača ili preventivno.

Planovi razvoja

Do trenutka izgradnje i uključenja akumulacije „Šumetlica“ u vodoopskrbni sustav što će osigurati preko 100 l/s vode za piće, a što će trajno osigurati sigurnu vodoopskrbu Pakraca i Lipika radi se na uključivanju crpilišta „Gaj“ koje će osigurati dodatnih 15 l/s kojima bi se zadovoljile trenutne potrebe za pitkom vodom i omogućilo sigurno priključenje još ne priključenih stanovnika i proširenje mreže.

Na sjeverozapadnom području Grada Pakraca planirano je proširenje vodoopskrbne mreže na još 11 naselja za što je već izgrađena 1. faza: odvojak s magistralnog cjevovoda ukupne dužine cca. 4.300 m i vodosprema „Krndija“, u izgradnji je 2. faza ukupne dužine cca 10.100 m i projektirana je 3. faza ukupne dužine cca 38.400 m.

Opći podaci_html_m6909792b Opći podaci_html_m75bd33fb Opći podaci_html_37acbef7
Filter stanica G. Šumetlica Precrpna stanica Kragujski put Vodosprema Pakrac