PREKID ISPORUKE VODE 24.08.2016.

Obavještavamo cijenjene potrošače u gradu Lipiku da će u ulici A. Starčevića, u dijelu od trga kralja Tomislava do križanja sa Vukovarskom te u ulici Marije Terezije, u dijelu od trga kralja Tomislava do križanja sa Udinskom, doći do prekida isporuke vode u vremenu od 08:00 do 14:00 sati. Razlog prekida isporuke vode su radovi na ugradnji hidranata kod Doma hrvatskih veterana.

Zahvaljujemo se na razumijevanju