VODOOPSKRBNI PRIKLJUČCI

Za priključenje na komunalne vodne građevine (vodoopskrbni priključak) potrebno je ispuniti zahtjev za vodoopskrbni priključak, koji možete preuzeti ovdje ili na našoj adresi. Na zahtjevu je popis dokumentacije koju treba priložiti. Ispunjeni zahtjev s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u Vode Lipik d.o.o. na odjel vodoopskrbe i odvodnje.
Ukoliko trebate dodatne informacije možete nas nazvati na telefon 034/211-140.

Cijena priključka ovisi o profilu priključka, duljini spojnog voda, duljini i dubini prekopa itd. Cijena priključka formira se prema troškovniku koji izrađuje Odjel tehničke pripreme, a koji izlazi na teren po predanim zahtjevima. Troškovi izlaska na teren i izrade tehničko-tehnoloških uvjeta iznose 250,00 kn (s PDV-om) te su sastavni dio troškovnika.

vodomjerIsporučitelj vodne usluge VODE LIPIK d.o.o. izdaje Odluku o dozvoli priključenja na građevine javne voopskrbe ako su ispunjeni tehničko tehnološki uvjeti. Temeljem izdane Odluke o dozvoli priključenja korisnik usluge sklapa Ugovor o priključenju s isporučiteljem vodne usluge.

Izgradnja priključka se plaća unaprijed prije početka izvođenja radova temeljem potpisanog Ugovora, virmanskom uplatom ili na blagajni tvrtke Vode Lipik d.o.o.

KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI

Za priključenje na komunalne vodne građevine (kanalizacijski priključak) potrebno je ispuniti zahtjev za priključak na javnu odvodnju, koji možete preuzeti ovdje ili na našoj adresi. Na zahtjevu je popis dokumentacije koju treba priložiti.
Ispunjeni zahtjev sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u Vode Lipik d.o.o. na odjel vodoopskrbe i odvodnje.
Ukoliko trebate dodatne informacije možete nas nazvati na telefon 034/411-225.

Cijena priključka ovisi o profilu priključka, duljini spojnog voda, duljini i dubini prekopa itd. Cijena priključka formira se prema troškovniku koji izrađuje Odjel tehničke pripreme, a koji izlazi na teren po predanim zahtjevima. Troškovi izlaska na teren i izrade Tehničko-tehnoloških uvjeta iznose 250,00 kn (s PDV-om) te su sastavni dio troškovnika.

Isporučitelj vodne usluge VODE LIPIK d.o.o. izdaje Odluku o dozvoli priključenja na građevine javne odvodnje ako su ispunjeni tehničko tehnološki uvjeti.
Temeljem izdane Odluke o dozvoli priključenja korisnik usluge sklapa Ugovor o priključenju s isporučiteljem vodne usluge.

Izgradnja priključka se plaća unaprijed prije početka izvođenja radova temeljem potpisanog Ugovora, virmanskom uplatom ili na blagajni tvrtke VODE LIPIK d.o.o.

IZDAVANJE POSEBNIH UVJETA

(U POSTUPKU ISHOĐENJA AKTA KOJIM SE DOPUŠTA GRAĐENJE)

Posebnim uvjetima određuju se tehnički zahtjevi kojima mora udovoljiti građevina da bi njezini interni vodovi bili priključeni na komunalne vodne građevine sukladno općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, te posebni uvjeti gradnje u zaštitnom pojasu vodnih građevina.

design-projects

Posebni uvjeti potrebni su za one zahvate u prostoru za koje se prema posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji izdaje lokacijska dozvola, građevinska dozvola, odnosno drugoga akta kojim se dopušta građenje.

Za izdavanje Posebnih uvjeta potrebno je ispuniti zahtjev, koji možete preuzeti ovdje ili na našoj adresi, te priložiti jedan primjerak idejnog rješenja. S ispunjenim zahtjevom, uz potrebnu dokumentaciju treba doći u Vode Lipik d.o.o. na odjel vodoopskrbe i odvodnje.

Troškovi izlaska na teren i izrade posebnih uvjeta priključenja iznose 250,00 kn (s PDV-om), a plaćaju se prije preuzimanja Posebnih uvjeta

 

IZDAVANJE POTVRDE NA GLAVNI PROJEKT

Za izdavanje Potvrde na glavni projekt potrebno je ispuniti zahtjev, koji možete preuzeti ovdje ili na našoj adresi, te priložiti jedan primjerak glavnog projekta (vraća se). S ispunjenim zahtjevom, uz potrebnu dokumentaciju treba doći u Vode Lipik d.o.o. na odjel vodoopskrbe i odvodnje.

Troškovi izlaska na teren i izdavanja potvrde na glavni projekt iznose 125,00 kn (s PDV-om), a plaćaju se prije preuzimanja Potvrde.

srpanj 2024
P U S Č P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031