Sprečavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. ZJN 2016, a vezano uz odredbe članka 76. i 77. ZJN 2016 i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj VODE LIPIK d.o.o. ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi

sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja):

a) za osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (čelnik tijela, član uprave i nadzornog odbora):

  • ELEKTROINSTALATERSKA RADIONICA, vl. Zvonko Martinović, Prekopakra, D. Duhača 46, OIB:07598476527
  • ELEKTRO HM OBRT, vl. Hrvoje Martinović, Prekopakra, D. Duhača 44, OIB:87060032344
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021.
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2021.
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma_ažuriran 17.rujna 2021.
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020.
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Plan nabave za 2023. godinu
Plan nabave za 2022. godinu
Plan nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu