potokPotok Sivornica u G. Šumetlici je u šumskom području gdje nema industrijskih onečišćivača, poljoprivrede i građevinarstva stoga u vodi koja se zahvaća nema anorganskog onečišćenja (teških metala, kiselina i lužina) i organskog onečišćenja (umjetnih gnojiva, pesticida, herbicida i sl.).

VODE LIPIK d.o.o. imaju uspostavljen preventivni sustav samokontrole zdravstvene ispravnosti vode  na osnovi HACCP načela, koji omogućava prepoznavanje kritičnih kontrolnih točaka u cjelokupnom sustavu zahvaćanja, obrade i isporuke vode za piće uz definirana mjesta i učestalost uzorkovanja u svrhu kontrole njezine zdravstvene ispravnosti.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) – analiza opasnosti kritičnih kontrolnih točaka je sustav praćenja i kontrole svih opasnosti (fizičkih, kemijskih i bioloških) koji tijekom zahvaćanja, pročišćavanja, skladištenja i distribucije vode za piće mogu izravno ili neizravno utjecati na njezinu kvalitetu i zdravstvenu ispravnost.

KONTROLA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Zadaća tvrtke Vode Lipik d.o.o. jest isporučiti potrošačima dovoljne količine zdravstveno ispravne vode, tj. vodu čija je kvaliteta u skladu s važećim nacionalnim i europskim standardima za pitku vodu. S tim ciljem se vrše interne analize kvalitete vode i analize u vanjskim ovlaštenim laboratorijima (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije) u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Broj i učestalost uzimanja uzoraka, parametri te njihove maksimalno dozvoljene vrijednosti (MDK) propisane su Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju i Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju.

Kvalitetu vode iz distributivne mreže kontrolira, prema planu uzorkovanja, Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije 3 x tjedno po dva uzorka - mikrobiološku analizu vode + mutnoću (22-28 uzoraka mjesečno), te dva puta mjesečno “A” analizu vode za piće na mjestu potrošnje.

Kvaliteta vode_html_1d58f245

 

 

Interno se vrše analize vode na mutnoću i rezidualni klor, i 2 x mjesečno po 2 uzorka na fizikalno-kemijske parametre.

Kvaliteta vode_html_m434e0babHrvatski zavod za javno zdravstvo 1 x godišnje vrši “C” analizu sirove vode na vodocrpilištu (“C” analiza obuhvaća sve fizikalno-kemijske i mikrobiološke parametre Pravilnika).

Analize parametara sirove vode na vodocrpilištu prije obrade (“C“ analiza), pokazuju da sirova voda zahtijeva obradu postupcima bistrenja i dezinfekcije prije puštanja u vodoopskrbni sustav, kako bi udovoljavala propisanim parametrima iz Pravilnika, te dokazuje učinkovitost rada uređaja za kondicioniranje vode budući da su rezultati ispitivanja na mjestu potrošnje sukladni Zakonu.

Kvaliteta vode_html_m1b54543aZdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se voda koja:
  • ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi,
  • ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi,
  • ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisane pravilnikom iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.
Prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju, parametri za provjeru sukladnosti vode se djele na:
  • parametre zdravstvene ispravnosti
  • indikatorske parametre

Mutnoća prema Pravilniku nije parametar zdravstvene ispravnosti vode, već indikatorski parametar, stoga nije štetna za zdravlje. Mutnoća se povremeno javlja kao posljedica obilnih kiša no dovoljna koncentracija slobodnog rezidualnog klora, samim tim i odsustvo mikroorganizama jamči zadovoljavajuću mikrobiološku kvalitetu. Sirova voda vodocrpilišta G. Šumetlica nije opterećena organskom tvari, pa ne postoji opasnost od nastajanja trihalometana kao nusprodukta dezinfekcije zamućene vode.

POJAVA "BIJELE" VODE U ČAŠI JE ZRAK, NE KLOR

Građani ponekad primjećuju “bijelu” mliječnu boju vode. Uzrok tome je otopljeni zrak u mjehurićima, a ne klor. Takva voda nipošto nije štetna po zdravlje (naprotiv), a nakon kratkog stajanja voda se izbistri.

Uzrok mjehurićima zraka je razlika u tlaku. Naime, voda u slavini je pod tlakom (što osigurava vodu u vašem domu). Ispuštanjem vode iz slavine se smanjuje tlak vode, čime se smanjuje topljivost plinova u vodi te se mjehurići zraka podižu na površinu vode i oslobađaju, čime se voda izbistri. Do pojave bijele boje može doći i uslijed hladnog vremena, jer topljivost zraka u vodi ovisi i o temperaturi vode.

Otopljeni klor se u vodi ne može vidjeti, a može se osjetiti po mirisu već u koncentraciji od 0,3 mg/L koja je znatno ispod one dopuštene za dezinfekciju vode.

Capture

TVRDOĆA VODE

U prirodi nema idealno čiste vode jer je ona dobro otapalo za plinove, soli, huminske tvari, gline.

Tvrdoća vode je svojstvo koje ovisi o mineralizaciji vode, odnosno o sadržaju kalcijevih, magnezijevih soli u vodi. Prema tome, voda može biti tvrđa ili mekša.

Vrste vode prema ukupnoj tvrdoći (°d – njemački stupnjevi tvrdoće):

  • mekane vode (<9 °dH): vodoopskrbni sustav Pakrac-Lipik)
  • umjereno tvrde vode (9-18 °dH)
  • tvrde vode (18-26 °dH)
  • vrlo tvrde vode (> 26 °dH).

Voda iz gradskog vodovoda je mekana zbog toga što se zahvaća površinska voda koja ne prolazi kroz slojeve zemlje i ne dolazi do otapanja soli, stoga ne treba koristiti sol pri upotrebi perilice za posuđe.

lipanj 2024
P U S Č P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Novosti