U povijesti, stanovnici ondašnjeg Pakraca, Lipika i okolnih naselja opskrbljivali su se vodom iz plitkih privatnih zdenaca, otvorenih vodotoka te iz nekoliko javnih zdenaca, a vodu su prevozili cisternama.

Kakvoća podzemnih voda iz zdenaca nije bila ispravna za piće, jer je sadržavala povećane količine željeza, amonijaka i nitrita. Rastom broja stanovnika, podzemne vode iz zdenaca su postajale sve zagađenije, te je u bakteriološkom smislu bila neupotrebljiva za piće.

Kako je pitke vode bilo nedovoljno te nije bilo organizirane opskrbe vodom, rasla je potreba za novim izvorima vode.

Ideja o izgradnji vodovoda za potrebe stanovništva Pakraca i Lipika, javila se već u periodu prije drugog svjetskog rata. Međutim, podataka o realizaciji te ideje je vrlo malo, jer dokumentacija o tome nije sačuvana. Zahvaljujući pokušajima da se izgradi vodovod paralelno je građena i kanalizacija.

Sedamdesetih godina prošlog stoljeća, uviđajući da je voda ograničavajući faktor razvoja Pakraca i Lipika, potaknuto je putem Skupštine općine Pakrac traženje rješenja za izgradnju vodovoda kojim bi se zdravstveno ispravnom vodom snabdijevali svi potrošači.

Opskrba pitkom vodom područja Pakrac i Lipik u početku je bila zamišljena crpljenjem podzemnih voda na području Jagme i Pakračkog polja. Skupština općine Pakrac uz pomoć Direkcije za Savu Zagreb, pristupila je u periodu od 1972. – 1973. godine istražnim radovima na potezu Jagma-Lipik-Pakrac, kako bi se provjerila pretpostavka o postojanju eksploatacijskih rezervi podzemnih voda. Ti istražni radovi dokazali su da rezerve podzemnih voda ne mogu zadovoljiti potrebe Pakraca i Lipika.

Analize geoloških istraživanja pokazale su da je najizdašnije područje sjevero-istočno od Grada Pakraca, na području naselja Gornja Šumetlica, i da se potrošači mogu opskrbljivati dovoljnim količinama vode jedino iz površinskih zahvata.

za web (Medium)Nakon traženja alternativa za osiguranje dovoljnih količina vode za piće, Skupština općine Pakrac 19. travnja 1974. godine, na sjednici donosi Odluku o izgradnji vodovoda Pakrac-Lipik te određuje investitora – KOMUNALNO PODUZEĆE PAKRAC.

Vodooistražnim radovima određena je lokacija vodocrpilišta, te je etapno uslijedila izgradnja:

 • Privremeni vodozahvat,
 • Taložnica,
 • Magistralni cjevovod G. Šumetlica – Pakrac.
 • Rasteretna građevina u D. Šumetlici,
 • Uređaj za kondicioniranje vode za piće.

Kako bi se osigurale dodatne rezerve vode, izgrađen je i vodospremnik u Pakracu. Voda se iz Gornje Šumetlice distribuirala gravitacijski do vodospremnika.

Početkom osamdesetih godina poduzeće mijenja ime u KOMUNALNA RADNA ORGANIZACIJA.

1980. godine izgrađen je sustav vodoopskrbe u Pakracu. Slijedila je izgradnja cjevovoda u Lipiku 1982., Filipovcu 1990., te 1991. godine u Donjem Čagliću i u Kusonjima.

Zahvat u G. Šumetlici je zamišljen kao privremeni, te je konačno rješenje vodoopskrbe Pakraca i Lipika predviđeno realizacijom akumulacije Šumetlica. U tu svrhu su u razdoblju od 1985. do 1990. godine izrađeni hidrološki, geomehanički, geodetski radovi, idejni i glavni projekt brane i pripadajućih objekata. 1991. godine područje je okupirano te su prekinuti svi radovi.

Poslije Domovinskog rata, poduzeće ponovno dobiva naziv KOMUNALNO PODUZEĆE PAKRAC.

Nakon 1998. godine nastavlja se širenje sustava na prigradska naselja, te je tako 1998. godine izgrađen vodovod u Prekopakri.

Od 2000. godine djeluje KOMUNALAC d.o.o. za komunalne usluge, suosnivači su Gradovi Pakrac i Lipik.
U djelokrugu rada Komunalca d.o.o. obuhvaćene su djelatnosti:

 • opskrba pitkom vodom,
 • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
 • opskrba plinom,
 • odlaganje komunalnog otpada,
 • opskrba toplinskom energijom,
 • prijevoz putnika u javnom prometu,
 • održavanje čistoće,
 • održavanje javnih površina,
 • održavanje nerazvrstanih cesta,
 • tržnice na malo,
 • održavanje groblja i krematorija, te pogrebni poslovi,
 • obavljanje dimnjačarskih poslova,
 • kupnja i prodaja robe,
 • građenje, projektiranje i nadzor,
 • cestovni prijevoz robe,
 • iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo,
 • upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru,
 • korištenje opasnih kemikalija.

2000. godine izgrađen je vodovod u Kukunjevcu, 2002. godine u Dobrovcu, 2004. godine u Brezinama i Gaju, 2006. u Klisi, 2008. godine u Antunovcu, Poljani i Marinom selu, te 2013. godine u Japagi i Šeovici.

Zakonom o vodama propisano je da javni isporučitelj ne može obavljati druge djelatnosti, osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje te je propisana obveza usklađivanja pravnog statusa i predmeta poslovanja javnog isporučitelja vodnih usluga na način da se iz predmeta poslovanja javnog isporučitelja isključe ostale djelatnosti regulirane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Sukladno Zakonu o vodama, iz tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac, u travnju 2014. došlo je do izdvajanja društva Vode Lipik d.o.o. sa sjedištem u Pakracu, za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

U djelokrugu rada VODA LIPIK d.o.o. obuhvaćene su djelatnosti:

 • obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe,
 • obavljanje djelatnosti javne odvodnje,
 • djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe,
 • izvođenje priključaka,
 • proizvodnja energije za vlastite potrebe.
srpanj 2024
P U S Č P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031