OBAVIJEST O MIKROBIOLOŠKOM ONEČIŠĆENJU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU NA PODRUČJU LIPIKA – 04.09.2020.

Na temelju današnje obavijesti od strane Zavoda za javno zdravstvo Požega, o mikrobiološkom onečišćenju u vodi za ljudsku potrošnju, obavještavamo da se radi o uzorku vode uzorkovanom 01.09.2020. na dvije lokacije u Lipiku.
Uzorak vode u Lipiku na drugoj lokaciji uzet 02.09.2020. je zdravstveno ispravan, te nije bilo mikrobiološkog onečišćenja.

U tijeku je ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode uzorkovane danas na više mjesta u Lipiku i Pakracu kako bi se utvrdilo koji su dijelovi vodoopskrbe mikrobiološki onečišćeni.

Naše dežurne službe su na terenu i u tijeku je pojačano ispiranje sustava na području Lipika kao i pojačana dezinfekcija vode.

Uzrok neispravnosti vode za ljudsku potrošnju su radovi na sustavu u sklopu projekta Aglomeracije, uslijed kojih dolazi do čestih kvarova i kontaminacije vode uslijed sanacije istih.

Vodu za piće prije upotrebe je potrebno prokuhati.

Molimo cijenjene potrošače za strpljenje i razumijevanje.