Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje, raspolaže ili nadzire društvo VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Pravo na informaciju, fizičke i pravne osobe ostvaruju podnošenjem zahtjeva za pristup informaciji ili ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev se može podnijeti usmeno, putem telefona (034/211-140) ili putem pisanog zahtjeva Društvu.

Pisani zahtjev se može podnijeti:

– putem pošte na adresu: VODE LIPIK d.o.o za vodoopskrbu i odvodnju, Aleja kestenova 35, Pakrac
– neposredno u tvrtku na istoj adresi, svaki radni dan od 07:00 do 14:30 sati
– putem e-maila: kornelija.perkovic@vode-lipik.hr

Službenik za informiranje
Perković Kornelija, dipl.ing.
tel. +385 (0)34 211 140
e-mail: kornelija.perkovic@vode-lipik.hr

OB-PPI-01-Zahtjev-za-pristup-informacijama
OB-PPI-02-Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

OB-3-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije