Poštovani korisnici usluga Voda Lipik!

Kako bi što brže spriječili istjecanje vode, molimo vas da nam u što kraćem vremenu dojavite mjesto i vrstu kvara, od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00h - 15.00h na broj telefona 034/211-140, ili ako ste u mogućnosti kvar možete prijaviti u uredima Voda Lipik d.o.o. u Pakracu.

Subotom, nedjeljom i državnim blagdanima, te u terminu izvan radnog vremena samo u slučaju hitnih intervencija na sustavu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, poziv je na broj 099/7327-511.