PREKID ISPORUKE PITKE VODE 16.02.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će zbog radova na izmještanju crpne stanice dana 16.02.2022. u vremenu od 07:30-17:00 sati bez pitke vode biti:

  • Psunjska ulica
  • Ulica Jana Žiške

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.