APEL POTROŠAČIMA ZA ŠTEDNJU VODE

Poštovani potrošači, s obzirom na nastavak toplog i sušnog razdoblja, zbog čega je evidentno povećana potrošnja vode, Vode Lipik d.o.o., Pakrac, kao javni isporučitelj vodnih usluga, upućuju apel za racionalno korištenje vode svim korisnicima na svom distribucijskom području. Glavno Vodocrpilište Šumetlica presušuje, te je stanje alarmantno. Cilj ove objave jest potaknuti sve fizičke i pravne osobe da vodu troše racionalno budući da se trošenjem vode za zalijevanje vrtova i uređenih površina, pranje vozila može ugroziti kontinuitet vodoopskrbe drugih korisnika. Građane se moli da tijekom tuširanja, pranja zuba, suđa i rublja potroše što je manje vode moguće, te da prijave sve kvarove na slavinama ili vodokotlićima koji bi mogli utjecati na povećanu potrošnju vode. Temeljem naše dosadašnje korektne suradnje, apeliramo da vodu koristite racionalno za sve poslove koje su u vašoj ingerenciji kao što su pranje ulica, zalijevanje uređenih zelenih površina i sportskih igrališta, kako ne bi došlo do ugrožavanja sustava, a isto tako želimo Vam skrenuti pozornost na još jedan problem koji se pojavljuje, a to je neovlašteno korištenje vode iz hidrantske mreže. Svako neovlašteno uzimanje vode iz mreže utječe na cjelokupni vodoopskrbni sustav te Vas molimo da obratite pozornost na takve pojave u vašim jedinicama lokalne samouprave. Poboljšanje vodoopskrbe ne treba očekivati prije dužih jesenskih oborina, te apeliramo i na industriju da odmah počne krajnje racionalno koristiti vodu.

Zajedničkim snagama možemo spriječiti ovakve pojave koje mogu ugroziti sustav i prouzročiti probleme za sve korisnike na vodoopskrbnom području Pakraca i Lipika.