VODE LIPIK d.o.o.

VIZIJA TVRTKE:

Vizija tvrtke Vode Lipik d.o.o. je pružanje kvalitetne, pouzdane i prihvatljive usluge javne vodoopskrbe i odvodnje temeljene na stručnosti i iskustvu, te osigurati zadovoljstvo svih naših potrošača.

MISIJA TVRTKE:

Misija tvrtke Vode Lipik d.o.o. je zaštita zdravlja potrošača i zaštita okoliša na područja Pakraca i Lipika osiguranjem zdravstveno ispravne vode za piće i pravilnim pročišćavanjem otpadnih voda, kroz  odgovorno i transparentno poslovanje.

Obvezujemo se pratiti i udovoljavati novim zahtjevima učinkovitog upravljanja proizvodnjom i distribucijom vode,  s ciljem poboljšanja i trajnog osiguranja kvalitete konačnog proizvoda – vode za ljudsku potrošnju.

TEMELJNE VRIJEDNOSTI POSLOVANJA:

-         predanost čuvanja ljudskog zdravlja i okoliša

-         kontinuirano unaprjeđenje i inovacije

-         specijalizirana obuka i dodatno školovanje djelatnika radi usvajanja novih znanja

-         profesionalni i etični standardi prema korisnicima naših usluga

Project Image