28.04.2015. POSLJEDNJA OBAVIJEST ISKLJUČENJA ZBOG NEPLAĆANJA

Obavijest korisnicima usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

 

Obavještavaju se korisnici usluga koji su zaprimili opomene, a nisu podmirili svoje obveze da su istekli svi rokovi  i da će ovih dana uslijediti isključenje iz sustava javne vodoopskrbe zbog neplaćanja.

 

Izdavanjem naloga za isključenje i dolaskom naših djelatnika na kućnu adresu nemate više mogućnosti odgode  isključenja. Po propisanoj proceduri djelatnici  skidaju vodomjer, izdaje vam se račun za troškove nastale skidanjem vodomjera zbog neplaćanja i pokreće se  postupak prisilne naplate u ovršnom postupku što nažalost znači dodatni trošak  zateznih kamata,  odvjetnika i javnog bilježnika na teret korisnika usluga.

 

U slučaju da korisnik usluga ne omogući skidanje vodomjera u mirnom postupku, javni isporučitelj vodne usluge zatražit će pomoć policije kako bi pristupili vodomjeru, a u krajnjem slučaju izvršit će se isključenje iz sustava javne vodoopskrbe ukidanjem priključka na uličnom cjevovodu, a sve o trošku korisnika usluge.

 

Još jednom pozivamo korisnike usluga da podmire svoje obveze prije izdavanja naloga za isključenje, jer kad se izda nalog nastaju troškovi za korisnika usluge koji mogu daleko nadmašiti iznose dugovanja.