OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Ovih dana poslane su na kućnu adresu opomene svim korisnicima usluga koji nisu uredno podmirili svoje obveze za isporučene usluge.

Pozivamo sve korisnike naših usluga da se ne ogluše na zaprimljene opomene, jer ako u zadanom roku ne podmire svoja dugovanja uslijedit će postupak isključenja zbog neplaćanja.

Nažalost u slučajevima kad se potraživanja ne budu mogla naplatiti redovitim putem, bez obzira na ukupni iznos dugovanja, pokrenut će se postupak prisilne naplate u ovršnom postupku što nažalost znači dodatni trošak zateznih kamata, odvjetnika i javnog bilježnika na teret korisnika usluga.

Podsjećamo da je na svakom mjesečnom računu iskazano trenutno stanje podmirenih obveza, opomena je dodatno upozorenje nakon koje nažalost slijede mjere prisilne naplate.