UKLJUČENJE CRPILIŠTA GAJ

Obavještavamo cijenjene potrošače na području Grada Lipika da je zbog kvara na magistralnokm cjevovodu u rad pušteno Crpilište Gaj.

Vodom iz Crpilišta Gaj će se opskrbljivati naselja:

Dobrovac

Kukunjevac

Brezine

Gaj

Brekinska

Antunovac

Marino Selo

Poljana

Navedeno crpilište će u rado biti do 05.09.2023.