NOVA ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA

Skupština društva VODE LIPIK  d.o.o. donosi novu Odluku o cijeni vodnih usluga.

Nove cijene vodnih usluga od 01.01.2021. pogledajte ovdje.