PREKID ISPORUKE PITKE VODE 14.07.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će dana 14.07.2022. zbog radova na zasunskom oknu u vremenu od 08:00-17:00 sati bez pitke vode biti:

– Ulica Matije Gupca

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.