OBNOVA “ČESME”

Nadzorni odbor društva VODE LIPIK d.o.o. je na svojoj sedmoj sjednici održanoj 14.09.2015. dao suglasnost upravi društva da se pristupi obnovi objekta “Česma”.

VODE LIPIK d.o.o. obnovit će “Česmu” u građevinskom dijelu sukladno zahtjevima konzervatorskog odjela u Požegi, a opskrba vodom će se osigurati priključenjem na javni vodoopskrbni sustav.

Kako je “Česma” jedan od prvih oblika javne opskrbe stanovništva vodom, VODE LIPIK d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga smatraju svojom obvezom obnoviti i održavati je u funkciji.

Česma