PROFIL TVRTKE

Tvrtka / Naziv:

VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Sjedište:
Aleja kestenova 35, 34550 PAKRAC

Predmet poslovanja:

  • Obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
  • Obavljanje djelatnosti javne odvodnje
  • Djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
  • Izvođenje priključaka
  • Proizvodnja energije za vlastite potrebe

Osnivači / članovi društva:

GRAD PAKRAC, član društva
GRAD LIPIK, član društva

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Marijan Pierobon – direktor - zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Nadzorni odbor:

  • Antun Lujanac - predsjednik nadzornog odbora
  • Damir Rendić – član nadzornog odbora
  • Marijan Strganac – član nadzornog odbora
  • Mladen Dolić - član nadzornog odbora
  • Zvonko Martinović - član nadzornog odbora

MBS: 030145059
OIB: 22292251967
Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 4205294
IBAN: HR11-23400091-1106-53426

Telefon: +385 (0)34 211-140
e-mail: vode-lipik@vode-lipik.hr
web adresa: www.vode-lipik.hr