Kontaktirajte nas

VODE LIPIK d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju
Aleja kestenova 35
Pakrac 34550

tel: +385 34 211 140
vode-lipik@vode-lipik.hr

Radno vrijeme sa strankama je:
08:00 do 12:00


UPRAVA DRUŠTVA
Direktor
Marijan Pierobon, dipl.ing.građ
Tel. 034-211-140
e-mail: marijan.pierobon@vode-lipik.hr

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKE POSLOVE
Voditelj odjela za računovodstvene i financijske poslove
Ivana Giacometti Nenadović, dipl.eoc.
Tel. 034-211-140
e-mail: ivana.nenadovic@vode-lipik.hr


ODJEL ZA VODOOPSKRBU
Voditelj odjela vodoopskrbe
Mario Funjek, bacc.ing.aedif.
Tel. 034-211-144
e-mail: mario.funjek@vode-lipik.hr


ODJEL ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
Voditelj odjela odvodnje
Toni Bedić, ing.građ.
Tel. 034-211-143
e-mail: toni.bedic@vode-lipik.hr
Inženjer za razvoj i investicije na odvodnji
Sandra Bencištadler, ing.građ.
Tel. 034-211-143
e-mail: sandra.bencistadler@vode-lipik.hr


Voditelj odjela UPOV-a i kontrole kvalitete vode
Kornelija Perković, dipl.ing.preh.teh.
Tel. 034-211-139
e-mail: kornelija.perkovic@vode-lipik.hr