PREKID ISPORUKE PITKE VODE 28.09.2021.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će zbog radova na zasunskom oknu dana 28.09.2021. u vremenu od 08:00-17:00 sati bez pitke vode biti:

 • Ulica kneza Branimira (parna strana)
 • Vukovarska ulica
 • Osječka ulica
 • Ulica Križnog puta od broja 14 do 20

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 14.09.2021.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području Lipika i Filipovca da će zbog radova na zasunskom oknu i uklanjanja bypassa dana 14.09.2021. u vremenu od 08:00-16:00 sati bez pitke vode biti:

 • Lipička ulica
 • Ulica Tabor
 • Ulica Dobriše Cesarića
 • Ulica 30. svibnja
 • Filipovačka ulica
 • Ulica Nikole Tesle
 • Ulica Ante Starčevića, neparna strana

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

APEL POTROŠAČIMA ZA ŠTEDNJU VODE

Poštovani potrošači, s obzirom na nastavak toplog i sušnog razdoblja, zbog čega je evidentno povećana potrošnja vode, Vode Lipik d.o.o., Pakrac, kao javni isporučitelj vodnih usluga, upućuju apel za racionalno korištenje vode svim korisnicima na svom distribucijskom području. Glavno Vodocrpilište Šumetlica presušuje, te je stanje alarmantno. Cilj ove objave jest potaknuti sve fizičke i pravne osobe da vodu troše racionalno budući da se trošenjem vode za zalijevanje vrtova i uređenih površina, pranje vozila može ugroziti kontinuitet vodoopskrbe drugih korisnika. Građane se moli da tijekom tuširanja, pranja zuba, suđa i rublja potroše što je manje vode moguće, te da prijave sve kvarove na slavinama ili vodokotlićima koji bi mogli utjecati na povećanu potrošnju vode. Temeljem naše dosadašnje korektne suradnje, apeliramo da vodu koristite racionalno za sve poslove koje su u vašoj ingerenciji kao što su pranje ulica, zalijevanje uređenih zelenih površina i sportskih igrališta, kako ne bi došlo do ugrožavanja sustava, a isto tako želimo Vam skrenuti pozornost na još jedan problem koji se pojavljuje, a to je neovlašteno korištenje vode iz hidrantske mreže. Svako neovlašteno uzimanje vode iz mreže utječe na cjelokupni vodoopskrbni sustav te Vas molimo da obratite pozornost na takve pojave u vašim jedinicama lokalne samouprave. Poboljšanje vodoopskrbe ne treba očekivati prije dužih jesenskih oborina, te apeliramo i na industriju da odmah počne krajnje racionalno koristiti vodu.

Zajedničkim snagama možemo spriječiti ovakve pojave koje mogu ugroziti sustav i prouzročiti probleme za sve korisnike na vodoopskrbnom području Pakraca i Lipika.

Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom kolovoza 2021.god.

Tijekom kolovoza 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno je 1.351 m pripremnih radova, 720 m građevinsko-monterskih radova te 500 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno  je 100 m pripremnih radova te 70 m građevinsko-monterskih radova, kao i 30 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m monterskih radova, napravljeno je ukupno 247 kućnih priključaka na trasi te je napravljeno do 6.855 m završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova te 2.245 m završnih radova uz realiziranih 16 priključaka.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 1.889 m pripremnih radova, 2.578 m građevinsko-monterskih radova te do 2.301 m završnih radova. Realizirana su 44 priključka uz 542 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) realizirano je do 2.254 m monterskih radova te su realizirana 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 122 m završnih ispitivanja.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA do sad je izvedeno 2.066 m pripremnih radova , 1 516 m građevinsko- monterskih radova, realizirano je 40 priključaka te je napravljeno 1.004 m završnih radova.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 575 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 8.693 m.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.985 m pripremnih radova, do 26.041 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 1.059 priključaka, završnih radova u duljini do 20.866.148 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 15.810 m.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ ukupno je realizirano 4.160 m završnih radova i ispitivanja te su realizirana 2 priključka.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 500 m završnih radova.

U kolovozu  2021. na gradilištima je bila angažirana 145 osoba.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 32.674 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 13% ispod planirane za razdoblje, ili 66% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.093 kućna priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 28.458 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 11% ispod planirane za razdoblje, ili 78% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 932 vodomjernih priključnih okana.

Zbog nedostatka sirovina za proizvodnju cijevi, odnosno ugradnje PVC i polipropilenskih cijevi za kanalizaciju i polietilenskih cijevi za vodoopskrbu, privremeno se  prilagođava plan napretka radova prema postojećim zalihama na gradilištu.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 07.09.2021.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području Grada Pakraca da će zbog radova na zasunskom oknu dana 07.09.2021. u vremenu od 08:00-16:00 bez pitke vode biti:

 • Osječka ulica
 • Vukovarska ulica

Također obavještavamo cijenjene potrošače na području naselja Donji Čaglić da će zbog radova na precrpnoj stanici dana 07.09.2021. u vremenu od 08:00-16:00 biti bez pitke vode.

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 02.09.2021.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području Grada Pakraca da će zbog radova na zasunskom oknu dana 02.09.2021. u vremenu od 08:00-12:00 bez pitke vode biti:

 • Ulica Pepe Polaka
 • Ulica 103. brigade
 • Ulica 105. brigade
 • Planinska ulica

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.