3. tiskovna konferencija projekta

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“
Napredak radova na najvećem infrastrukturnom projektu na području gradova Pakraca i Lipika

Dana 7.12.2021. godine u prostorijama Poduzetničkog centra Pakrac predstavnicima medija prezentiran je napredak radova na najvećem infrastrukturnom projektu koji se realizira na području Pakraca te Lipika, preciznije “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”

Ugledni gosti konferencije bili su g. Davor Vukmirić – zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, g. Marijan Pierobon – direktor tvrtke nositelja projekta VODE LIPIK d.o.o, gđa Anamarija Blažević – saborska zastupnica i gradonačelnica Pakraca te gradonačelnik Lipika g. Vinko Kasana.

TEHNIČKE POJEDINOSTI PROJEKTA

Projekt obuhvaća rekonstrukciju, dogradnju i proširenje više od 36 kilometara vodoopskrbnog sustava, od čega izgradnju 4,1 kilometar novog dovodnog cjevovoda Pakrac-Lipik, rekonstrukciju 7 kilometara dovodnog cjevovoda Gaj-Dobrovac te rekonstrukciju 25,1 kilometar vodoopskrbne mreže. Također je predviđena izgradnja 33,4 kilometra i rekonstrukcija 22 i pol kilometra, sveukupno 56 kilometara sustava odvodnje. Tu je i izgradnja 18 crpnih stanica, a projekt obuhvaća radove u dijelovima deset naselja: Pakrac, Prekopakra, Kusonje, Filipovac, Lipik, Dobrovac, Japaga, Gaj, Kukunjevac i Donji Čaglić.

Okupljenim predstavnicima medija te gostima medijske konferencije na početku se obratio g. Marijan Pierobon, direktor tvrtke VODE LIPIK d.o.o. koji je pritom istaknuo kako ga u projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“ veseli da se radovi odvijaju i realiziraju po dinamičkom planu i za sada nije upitan rok završetka izvođenja radova. Nadalje, istaknuo je: “Do danas je na radovima odvodnje realizirano preko 39 kilometara cjevovoda što je oko 79% ukupno ugovorenih radova dok je u vodoopskrbi ugrađeno preko 32 kilometra cjevovoda što je oko 89% planiranog projekta. Od ukupno 851 dan koliko je ugovoreno za izvođenje radova, potrošeno je 642 dana, što je oko 75% vremena“. Zaključno, g. Pierobon je izjavio da će se kroz ovaj projekt izgraditi i rekonstruirati ukupno 92 kilometra infrastrukture na području Pakraca i Lipika.

„Ovo je najveći projekt u posljednjih nekoliko desetljeća. Naša ionako stara i potrošena infrastruktura dodatno je uništena u Domovinskom ratu i zato ovaj projekt za nas ima veliko značenje. Svi naši razvojni projekti su vezani uz završetak projekta aglomeracije i zato veseli podatak da smo na oko 75% realizacije projekta.“, rekla je saborska zastupnica te gradonačelnica Pakraca gđa Anamarija Blažević.

Gradonačelnik Lipika g. Vinko Kasana ovaj projekt je već ranije u više navrata nazvao projektom svih projekata te prisnažio: „Ovo je najveći projekt s najmanje problema što dokazuje da je projekt dobro postavljen od samoga početka i primjer je dobre prakse. Posebno me veseli čuti da je dinamički plan u roku, čak što više u nekim segmentima su radovi i ispred vremena. Tome pridonosi dobra komunikacija „Voda Lipik“, izvođača radova, predstavnika Hrvatskih voda, a moram istaknuti i dobar rad i praćenje stručnih službi naših gradova.“

Na kraju se uzvanicima obratio cijenjeni gost – g. Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda koji je pohvalio dionike i projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“ te nastavio da s punom odgovornošću može reći da je ovo besprijekoran projekt. „Na ovako velikom projektu naravno da je bilo i problema, ali su oni uspješno riješeni, prije svega odličnom komunikacijom i partnerskim odnosom“. Istom prilikom g. Vukmirić izrazio je zahvalu i čestitke g. Marijanu Pierobonu – direktoru „Voda Lipik“, svim stručnim službama gradova Pakraca i Lipika te izvođačima radova, ali i drugim suradnicima na projektu. „Kada ovaj projekt bude okončan, ovi gradovi će stvoriti pretpostavke i za gospodarski rast i za civilizacijski iskorak!“

Komunalna tvrtka. „VODE LIPIK d.o.o.“ je nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

2. tiskovna konferencija projekta

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“
Nastavak radova na najvećem infrastrukturnom projektu na području gradova Pakraca i Lipika

Dana 5.7.2021. godine u prostorijama Poduzetničkog centra Pakrac predstavnicima medija prezentiran je napredak radova na najvećem infrastrukturnom projektu koji se realizira na području Pakraca te Lipika, preciznije “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”

S obzirom da je iza nas 12 mjeseci građevinskih radova na projektu Aglomeracije Lipik-Pakrac, idealna je prilika da se javnost upozna s dosad realiziranim radovima te planovima za budućnost.

Ugledni gosti konferencije bili su g Marijan Pierobon – direktor tvrtke nositelja projekta VODE LIPIK d.o.o, gđa Anamarija Blažević – saborska zastupnica te gradonačelnica Pakraca, gradonačelnik Lipika g Vinko Kasana te g Jože Brecelj – predstavnik tvrtke izvođača radova Gorenjska gradbena družba d.d .

TEHNIČKE POJEDINOSTI PROJEKTA

Projekt obuhvaća rekonstrukciju, dogradnju i proširenje više od 36 kilometara vodoopskrbnog sustava, od čega izgradnju 4,1 kilometar novog dovodnog cjevovoda Pakrac-Lipik, rekonstrukciju 7 kilometara dovodnog cjevovoda Gaj-Dobrovac te rekonstrukciju 25,1 kilometar vodoopskrbne mreže. Također je predviđena izgradnja 33,4 kilometra i rekonstrukcija 22 i pol kilometra, sveukupno 56 kilometara sustava odvodnje. Tu je i izgradnja 18 crpnih stanica, a projekt obuhvaća radove u dijelovima deset naselja: Pakrac, Prekopakra, Kusonje, Filipovac, Lipik, Dobrovac, Japaga, Gaj, Kukunjevac i Donji Čaglić.

IZJAVE

Marijan Pierobon, direktor tvrtke VODE LIPIK d.o.o. pobliže je predstavio način izrade projekta i njegovu važnost za infrastrukturnu sliku ovog kraja te poboljšanja koja će imati njegovi stanovnici.

Projekt „Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“ je trenutno na oko 57% predviđenog vremenskog tijeka realizacije, a financijski smo na oko 54% realizacije.

Što se tiče svima vidljivih radova u gradovima, mogu reći da se izvođač radova hrabro uhvatio u koštac sa najzahtjevnijim dionicama, a to su radovi u najužem centru Pakraca i Lipika. Radovi su poprilično uznapredovali, posebno u Lipiku gdje je podzemni dio radova praktički gotov i sada se radi na asfaltiranju i vraćanju u prvobitno stanje. U Pakracu u centru je izuzetno živo, ali i ovdje imamo dionica na kojima grad već živi iznad izgrađene infrastrukture. Prije svega to se odnosi na novu šetnicu koja je sa izgradnjom čekala upravo realizaciju dijela projekta aglomeracije..“.

Anamarija Blažević, saborska zastupnica te gradonačelnica Pakraca je, uz zahvale svim sudionicima projekta, naglasila kako će uz rješavanje dosadašnjih problema u vodoopskrbi i poboljšanje kvalitete života stanovnika Pakraca i Lipika, realizacijom ovog projekta biti poboljšana i kakvoća okoliša.

Ovaj jako velik projekt je važan, ne samo zbog izgradnje i obnove infrastrukture vodooprskrbe i odvodnje. Normalno je da pri tako opsežnim radovima ima i određenog nezadovoljstva i ja apeliram na sugrađanje da shvate da smo mi sada veliko gradilište na kojem rade veliki strojevi i mehanizacija. Treba imati na umu da će ovaj projekt iza sebe ostaviti puno toga dobroga što do sada nismo imali, a to je bolja infrastruktura, uređeniji gradovi i priliku za njihov daljni razvoj. Osobno sam zadovoljna i sa vremenskom dinamikom izvođenja radova i sa financijskom dinamikom što znači da projekt ide u dobrom smjeru te vjerujem da ćemo ga završiti u planiranom roku, do kraja 2023. godine“, rekla je saborska zastupnica te gradonačelnica Pakraca Anamarija Blažević.

Vinko Kasana, gradonačelnik Lipika je ovaj projekt ranije nazvao projektom svih projekata.

Pokazalo se da su izvođači radova dorasli zadatku, iako su imali problem s početkom radova zbog izbijanja pandemije, ali su stisnuli i dostigli sve planirane rokove. Posebno se to odnosi na zahtjevne radove u središtima gradova i budući da sada slijede neke dionice koje su lakše za izvođenje, vjerujem da planirani rokovi za završetak neće doći u pitanje. Uobičajeno da ovakav projekt ima i određene, dnevne poteškoće, ali nismo se još susreli s problemom koji nismo uspjeli rješiti i moram naglasiti da je izvođač radova vrlo korektan. Ono što me brine je postupak nadogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ipak, nadam se da ćemo uspjeti rješiti i taj problem i da ćemo dobiti korektnog izvođača radova. Generalno, mogu izraziti zadovoljstvo sa svime učinjenom i nadam se da će se tako i nastaviti“, rekao je gradonačelnik g Kasana.

Jože Brecelj, predstavnik tvrtke „Gorenjska gradbena družba“ d.d. iz Kranja „U 13 mjeseci od kako smo fizički započeli s radovima, od planiranih 50 kilometara sustava odvodnje, ugradili smo 28 kilometara što je oko 55%. Od planiranih 36 kilometara vodoopskrbnog sustava do sada smo ugradili 26 kilometara ili oko 71%. Do kraja lipnja naručitelju smo obračunali radova u vrijednosti od oko 80 milijuna kuna, bez PDV-a. Dinamika je onakva kakvu smo i planirali i nadam se da poremećaj i problemi koji su se pojavili na tržištu cjevnog materijala neće imati negativan utjecaj na dinamiku daljnjih planiranih radova“,

Komunalna tvrtka. „VODE LIPIK d.o.o.“ je nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

1. tiskovna konferencija projekta

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“
Predstavljanje najvećeg infrastrukturnog projekta na području gradova Pakraca i Lipika

Dana 28.9.2020. godine u prostorijama Poduzetničkog centra Pakrac predstavnicima medija predstavljen je najveći infrastrukturni projekt koji se realizira na području Pakraca te Lipika, s naglaskom na činjenicu da je riječ o uopće najvećem infrastrukturnom projektu ikad realiziranom na području gradova Pakraca i Lipika. Riječ je o projektu “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”

Tom prilikom je tvrtka VODE LIPIK d.o.o., inače nosielj projekta, upriličila tiskovnu konkerneciju u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC” na kojoj su najvažniji dionici realizacije projekta predstavnicima medija dodatno predstavili svoje viđenje važnosti projekta za područja gradova Pakraca i Lipika, ali su i približili javnostima izazove pri realizaciji projekta te benefite za boljitak života na području gradova na kojima se provodi projekt aglomeracije.

Ugledni gosti konferencije bili su g Marijan Pierobon – direktor tvrtke nositelja projekta VODE LIPIK d.o.o, gđa Anamarija Blažević – saborska zastupnica te gradonačelnica Pakraca, gradonačelnik Lipika g Vinko Kasana, g Jože Brecelj -predstavnik tvrtke izvođača radova Gorenjska gradbena družba d.d te predstavnik Hrvatskih voda – g dr. Siniša Širac.

TEHNIČKE POJEDINOSTI PROJEKTA

Projekt obuhvaća rekonstrukciju, dogradnju i proširenje više od 36 kilometara vodoopskrbnog sustava, od čega izgradnju 4,1 kilometar novog dovodnog cjevovoda Pakrac-Lipik, rekonstrukciju 7 kilometara dovodnog cjevovoda Gaj-Dobrovac te rekonstrukciju 25,1 kilometar vodoopskrbne mreže. Također je predviđena izgradnja 33,4 kilometra i rekonstrukcija 22 i pol kilometra, sveukupno 56 kilometara sustava odvodnje. Tu je i izgradnja 18 crpnih stanica, a projekt obuhvaća radove u dijelovima deset naselja: Pakrac, Prekopakra, Kusonje, Filipovac, Lipik, Dobrovac, Japaga, Gaj, Kukunjevac i Donji Čaglić.

IZJAVE

Marijan Pierobon, direktor tvrtke VODE LIPIK d.o.o. pobliže je predstavio način izrade projekta i njegovu važnost za infrastrukturnu sliku ovog kraja te poboljšanja koja će imati njegovi stanovnici.

Po završetku radova vodovoda i odvodnje očekujemo sigurniju i kvalitetniju vodoopskrbu za cijelo ovo područje. Po završetku predviđeno je priključenje lokalnog vodovoda naselja Kusonje na javni sustav gdje očekujemo priključenje 225 stanovnika ovog naselja. Benefit za svih više od 10 tisuća korisnika bit će kvalitetnija i bolja vodoopskrba jer očekujemo bitno smanjenje gubitaka s aktualnih 48% na minimalno oko 35%. Projekt predviđa dvije osnovne aktivnosti – prva se odnosi na formiranje sustava odvodnje otpadnih voda na području Aglomeracije Lipik – Pakrac koje će u konačnici imati 115 kilometara kanala te 18 crpnih stanica te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za cca. 13.500 stanovnika . Projektom je predviđena izgradnja više od 33 km novih kanalizacijskih sustava te rekonstrukcija 22 km postojećeg kanalizacijskog sustava, a cilj je povećanje priključenosti za cca četiri tisuće novih stanovnika.“, rekao je g Pierobon dodavši kako je cijeli projekt započeo prije deset godina, a o zahtjevnosti i izazovima u pripremi ovog projekta govori podatak da su na projektu rješeni imovinsko-pravni odnosi za 1556 čestica, a cijeli projekt je planiran i realiziran kroz 16 podprojekata odnosno 15 građevinskih dozvola.

Anamarija Blažević, saborska zastupnica te gradonačelnica Pakraca je, uz čestitke svima koji su sudjelovali u pripremi projekta, naglasila kako će, uz rješavanje dosadašnjih problema u vodoopskrbi i poboljšanje kvalitete života stanovnika Pakraca i Lipika, realizacijom ovog projekta biti poboljšana i kakvoća okoliša.

Važno je što smo doživjeli početak radova na ovom velikom projektu jer sada ćemo u skoroj budućnosti moći realizirati i neke projekt koje smo svjesno držali po strani i nismo išli u njihovu realizaciju upravo zato što smo čekali aglomeraciju i temeljito kopanje, rekonstrukciju i izgradnju sustava, pa neke projekte nije imalo smisla raditi prije ovog velikog zahvata. Sada napokon možemo razmišljati i u smjeru realizacije tih projekata, ali i u smjeru postavljanja nekih novih ciljeva koji nisu toliko usko povezani s aglomeracijijom“, rekla je saborska zastupnica te gradonačelnica Pakraca Anamarija Blažević.

Vinko Kasana, gradonačelnik Lipika je ovaj projekt nazvao „projektom svih projekata.

Mi u Lipiku i Pakracu vrijeme dijelimo na ono prije i poslije Domovinskog rata, a sada ćemo ga dijeliti na vrijeme prije i poslije aglomeracije. Radovi su započeli i rekao bih da smo dobro krenuli, bez obzira na sve one probleme koji su neizbježni tijekom realizacije ovako velikog projekta. Ovim projektom smo pokazali da mi s vlastitim kapacitetima i znamo i možemo pripremiti ovakav projekt koji se radi za sljedećih sto godina“, rekao je gradonačelnik g Kasana i dodao kako će, osim građana, koristi od ovog projekta imati i gospodarstvo ova dva grada jer će biti riješeni svi dosadašnji vodoopskrbni i odvodni problemi.

Jože Brecelj, predstavnik tvrtke „Gorenjska gradbena družba“ d.d. iz Kranja, je u ime izvođača radova podsjetio kao su nakon potpisivanja ugovora početkom ove godine imali već dobro poznatih problema uzrokovanih pandemijom korona virusa, a to vrijeme su iskoristi za kvalitetnu pripremu i s radovima su krenuli početkom lipnja.

Za sada smo zadovoljni kako radovi napreduju. U 120 kalendarskih radnih dana smo na poslovima odvodnje odradili oko 17%, a na poslovima vodoopskrbe 27% cjelokupnog posla. Mi smo svoj dio posla u uskoj jezgri centra Pakraca praktički završili i plan nam je da do ljeta 2021. pokušamo završiti poslove u dijelu grada istočno od rijeke Pakre te sve radove u gradu Lipiku. U proljeće planiramo započeti s radovima u naseljima i naš cilj je da pokušamo s glavnim radovima završiti možda već do Božića sljedeće godine“, najavio je g Brecelj i posebno zahvalio stanovnicima na strpljivosti i razumijevanju.

Dr. Siniša Širac, predstavnik Hrvatskih voda nije štedio pohvale, kako onima koji su projekt pripremili, tako i onima koji ga provode.

Posebna pohvala što ste uspjeli prebroditi početne poteškoće zbog korone koje nisu bile jednostaven jer je ovo međunarodni natječaj pa su se morali rješavati i međugranični problemi. Prema praćenju dinamike realizacije vi ste s ovim projektom na oko 25% iznad predviđenog fizičkog obuhvata realizacije. Siguran sam da će ovom dinamikom i načinom rada kako rade izvođači, u predviđenom roku biti ostvareni svi ugovoreni ciljevi“.

Projekt je na različitim razinama, lokalnim i državnim, pripreman 10 godina, a radovi su započeli 1. lipnja i izvodi ih slovenska tvrtka „Gorenjska gradbena družba“ d.d. iz Kranja, a planirano je da traju otprilike 28 mjeseci

Projekt se sufinancira iz različitih izvora. Najveći dio, oko 72% ili oko 110 milijuna i 300 tisuća kuna financira se sredstvima EU fonda, konkretno iz kohezijskog fonda. Preostalih 28% zajednički sufinanciraju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode te jedinice lokalne samouprave. Ministarstvo i Hrvatske vode sudjeluju svaki sa po 18 milijuna i 700 tisuća kuna dok Grad Pakrac sudjeluje s 3 milijuna 397 tisuća kuna, a Grad Lipik s 2 milijuna 356 tisuća kuna.

Komunalna tvrtka. „VODE LIPIK d.o.o.“ je nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.