Tijekom kolovoza 2022. nastavljeni su radovi…

Tijekom kolovoza 2022. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik završeni su radovi i cjevovod je u funkciji

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 4.936 m pripremnih radova, 4.893 m građevinskih radova, napravljeno je 164 priključaka te 3.192 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja u duljini 4.440 m zadane trase. Stanje ne nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec. 

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova. Uz navedeno, realizirano je i 2.106 m testiranja. Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 8.633 m pripremnih radova, 8.633 m građevinsko-monterskih radova te do 6.351 m završnih radova. Realizirano je 202 priključka uz  5.767 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga započeli su pripremni radovi u duljini 2.671 m te isto toliko građevinskih radova. Realiziran je 61 priključak, provedeno je 1.500 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini od 2.671 m.  Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Započeli su pripremni radovi na spojnoj dionici kanala na glavni kolektor i to u duljini 11 m. Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m pripremnih i  monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 2.254 m završnih ispitivanja. Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kukunjevac je napravljeno do  1.421 m pripremnih radova te do 1.421 m građevinsko-monterskih radova te je realizirano 55 kućnih priključaka uz 1.421 m završnih radova. Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je  2.066 m pripremnih radova, 2.067 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 64 priključaka te je napravljeno 2.970 m završnih radova uz 2.970 m provedenih ispitivanja. Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke radovi su završeni, a cjevovod je u funkciji. 

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 12.416 m. 

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 28.950 m građevinsko-monterskih radova, ukupno su realizirana 1.184 priključka, završnih radova u duljini do 24.499 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 23.639 m. Uz navedeno, napravljena su 26 revizijska okna. 

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 7.000 pripremnih radova, 7.000 m građevinsko-monterskih radova, do 6.800 m završnih radova uz 46 realiziranih priključaka te je provedeno 7.000 m ispitivanja.

U kolovozu 2022. na gradilištima je bilo angažirano 186 osoba.

Oprema mehanizacije te ljudskih resursa u mjesecu kolovozu 2022. godine je na nivou 100% planirane za razdoblje izvještavanja.  Prioriteti kapaciteta su raspoređeni na izgradnju cjevovoda, a ostatak je raspoređen na dionice i zaključne radove u naseljima koji omogućavaju asfaltiranje i vraćanje u prvobitno stanje prometnica, pješačkih i zelenih površina te okućnica na lokaciji kućnih priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 49.916 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja planiranu

realizaciju za razdoblje ili 100% cjelokupno ugovorene. Ugrađeno je 1.630 kućnih priključaka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 36.368 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja planiranu realizaciju za razdoblje  ili 100% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.081 vodomjernih priključnih okana.

VODE LIPIK d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ koji se sufinancira temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u omjerima sufinanciranja: EU sredstva 71,8929999%, sredstva državnog proračuna (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 12,1796999%, Hrvatske vode 12.17196999% te lokalna sredstva (Grad Pakrac/Grad Lipik) 3,7476003%.

Tijekom srpnja 2022. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik završeni su radovi i cjevovod je u funkciji

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 4.936 m pripremnih radova, 4.893 m građevinskih radova, napravljeno je 164 priključaka te 3.192 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja u duljini 4.440 m zadane trase.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova. Uz navedeno, realizirano je i 2.106 m testiranja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 8.633 m pripremnih radova, 8.633 m građevinsko-monterskih radova te do 6.351 m završnih radova. Realizirano je 202 priključka uz 5.636 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga započeli su pripremni radovi u duljini 2.671 m te isto toliko građevinskih radova. Realiziran je 61 priključak, provedeno je 1.500 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini od 2.671 m.

Započeli su pripremni radovi na spojnoj dionici kanala na glavni kolektor i to u duljini 11 m te je stanje nepromijenjeno u odnosu na lipanj 2022.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m pripremnih i monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 2.254 m završnih ispitivanja. Čeka se preuzimanje.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kukunjevac je napravljeno do 1.421 m pripremnih radova te do 1.421 m građevinsko-monterskih radova te je realizirano 55 kućnih priključaka uz 1.421 m završnih radova. Čeka se preuzimanje.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je 2.066 m pripremnih radova, 2.067 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 64 priključaka te je napravljeno 2.970 m završnih radova uz 2.970 m provedenih ispitivanja.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke radovi su završeni, a cjevovod je u funkciji.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 12.327 m.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 28.950 m građevinsko-monterskih radova, ukupno su realizirana 1.179 priključka, završnih radova u duljini do 24.146 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 22.789 m. Uz navedeno, napravljena su 26 revizijska okna.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 7.000 pripremnih radova, 7.000 m građevinsko-monterskih radova, do 6.800 m završnih radova uz 46 realiziranih priključaka te je provedeno 7.000 m ispitivanja.

U srpnju 2022. na gradilištima je bilo angažiran 186 osoba.

Oprema mehanizacije te ljudskih resursa u mjesecu srpnju 2022. godine je na nivou 100% planirane za razdoblje izvještavanja. Prioriteti kapaciteta su raspoređeni na izgradnju cjevovoda, a ostatak je raspoređen na dionice i zaključne radove u naseljima koji omogućavaju asfaltiranje i vraćanje u prvobitno stanje prometnica, pješačkih i zelenih površina te okućnica na lokaciji kućnih priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 49.916 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja planiranu

realizaciju za razdoblje ili 100% cjelokupno ugovorene. Ugrađeno je 1.630 kućnih priključaka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 36.368 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja planiranu realizaciju za razdoblje ili 100% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.076 vodomjernih priključnih okana.

VODE LIPIK d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ koji se sufinancira temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u omjerima sufinanciranja: EU sredstva 71,8929999%, sredstva državnog proračuna (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 12,1796999%, Hrvatske vode 12.17196999% te lokalna sredstva (Grad Pakrac/Grad Lipik) 3,7476003%.

Srpanj 2022

Tijekom lipnja 2022. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno još samo preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 4.936 m pripremnih radova, 4.745 m građevinskih radova, napravljeno je 157 priključaka te 2.603 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja u duljini 3.592 m zadane trase.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova. Uz navedeno, realizirano je i 2.106 m testiranja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 8.633 m pripremnih radova, 8.633 m građevinsko-monterskih radova te do 6.351 m završnih radova. Realizirano je 202 priključka uz 4.136 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga započeli su pripremni radovi u duljini 2.671 m te isto toliko građevinskih radova. Realiziran je 61 priključak, provedeno je 1.500 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini od 2.558 m.

Započeli su pripremni radovi na spojnoj dionici kanala na glavni kolektor i to u duljini 11 m te je stanje nepromijenjeno u odnosu na svibanj 2022.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m pripremnih i monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 2.254 m završnih ispitivanja. Čeka se preuzimanje.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kukunjevac je napravljeno do 1.421 m pripremnih radova te do 1.421 m građevinsko-monterskih radova te je realizirano 55 kućnih priključaka uz 1.421 m završnih radova.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je 2.066 m pripremnih radova, 2.067 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 64 priključaka te je napravljeno 2.970 m završnih radova uz 2.970 m provedenih ispitivanja.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke radovi su završeni, a cjevovod je u funkciji.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 11.887 m.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 28.950 m građevinsko-monterskih radova, ukupno su realizirana 1.179 priključka, završnih radova u duljini do 23.790 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 22.727 m. Uz navedeno, napravljena su 26 revizijska okna.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 7.000 pripremnih radova, 7.000 m građevinsko-monterskih radova, do 6.000 m završnih radova uz 46 realiziranih priključaka te je provedeno 7.000 m ispitivanja.

U lipnju 2022. na gradilištima su bile angažirane 193 osobe.

Oprema mehanizacije te ljudskih resursa u mjesecu lipnju 2022. godine je na nivou 100% planirane za razdoblje izvještavanja. Prioriteti kapaciteta su raspoređeni na izgradnju cjevovoda, a ostatak je raspoređen na dionice i zaključne radove u naseljima koji omogućavaju asfaltiranje i vraćanje u prvobitno stanje prometnica, pješačkih i zelenih površina te okućnica na lokaciji kućnih priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 49.916 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja planiranu

realizaciju za razdoblje ili 100% cjelokupno ugovorene. Ugrađeno je 1.625 kućnih priključaka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 36.368 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja planiranu realizaciju za razdoblje ili 100% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.076 vodomjernih priključnih okana.

VODE LIPIK d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ koji se sufinancira temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u omjerima sufinanciranja: EU sredstva 71,8929999%, sredstva državnog proračuna (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 12,1796999%, Hrvatske vode 12.17196999% te lokalna sredstva (Grad Pakrac/Grad Lipik) 3,7476003%.

Potpis ugovora s izvođačem radova za “Nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Dobrovac”

Dana 23.5.2022. godine u prostorijama Gradske vijećnice u sklopu kompleksa Kurije Janković predstavnici medija informirani su o radovima na vodoopskrbi i odvodnji koji su u završnoj fazi uz tehničke preglede koji su u tijeku. Ipak, glavna vijest s konferencije je potpis ugovora s izvođačem radova za “Nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Dobrovac”. Ugovor su potpisali predstavnici tvrtke naručitelja VODE LIPIK d.o.o. čiji je direktor, gosp. Marijan Pierobon potpisao ugovor s predstavnikom zajednice ponuditelja GIS Aqua Austria GmbH koja djeluje u Republici Hrvatskoj putem GIS Aqua Austria GmbH-glavna podružnica Split te KIM GRADNJOM, gosp. Draženom Miličićem.

Ugovor o radovima „NADOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA DOBROVAC“ uključuje: nadogradnju postojećeg UPOV-a u naselju Dobrovac s I. na III. stupanj (biološki s odstranjivanjem dušika i fosfora) s kapacitetom 13.500 ekvivalenta stanovnika i uspostavom NUS-a. Predviđeno trajanje izvođenja radova je 35 mjeseci i to u tri faze od kojih je najkompleksnija prva faza koja traje 22 mjeseca te obuhvaća projektiranje, ishođenje dozvola, građenje i testiranja prije i pri puštanju u rad. Druga faza se odnosi na testove po dovršetku, uključivo i pokusni rad te obuku osoblja i traje 12 mjeseci, a treća faza je zapravo izdavanje potvrde o preuzimanju te traje 1 mjesec.

Ugledni gosti konferencije bili su državni tajnik ministarstva gospodarstva i održivog razvoja gosp. Mario Šiljeg, županica Požeško-slavonske županije gđa. Antonija Jozić, generalni direktor Hrvatskih voda gosp. Zoran Đuroković, gđa. Anamarija Blažević – saborska zastupnica i gradonačelnica Pakraca, gradonačelnik Lipika g. Vinko Kasana te u ime domaćina iz VODE LIPIK d.o.o. gosp. Marijan Pierobon.

Okupljenim predstavnicima medija te gostima medijske konferencije na početku se obratio gosp. Marijan Pierobon, direktor VODE LIPIK d.o.o. koji je pritom istaknuo kako projekt ukupno sadržava 92 kilometara infrastrukture, od toga 56 kilometara na sustavu odvodnje i 36 kilometara na sustavu vodoopskrbe. Ono što veseli je da smo do današnjeg dana odradili ugradnju svih cijevi i sada radimo na završnim radovima, uređenju, asfaltiranju. Tu je i izgradnja 18 novih crpnih stanica gdje ćemo obnoviti preko 1.300 vodoopskrbnih priključaka i izgraditi oko 2.000 novih kanalizacijskih priključaka.

Cilj projekta je da na vodoopskrbi za preko 10.000 stanovnika koji su trenutno priključeni na sustav vodoopskrbe, gubitke od 48% koliki su bili na početku realizacije ovog projekta, smanjimo na 35%, a rezultati su već sada vidljivi. Kruna cijelog projekta će biti nadogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Dobrovcu na III. stupanj pročišćavanja o čemu danas potpisujemo ugovor s izvođačem radova.

Ovaj projekt je od iznimnog značaja za Pakrac i Lipik, a sama procedura priprema je trajala više od 10 godina. Drago mi je da danas možemo reći da je većina radova završena.

Uz sve one koji su sudjelovali u realizaciji i pripremi ovog projekta, zahvaljujem i našim sugrađanima koji su imali razumijevanja i koji su bili svjesni da se ovaj projekt radi isključivo za poboljšanje uvjeta njihovih života i za bolju perspektivu u budućnosti..“ rekla je saborska zastupnica te gradonačelnica Pakraca gđa Anamarija Blažević.

Gradonačelnik Lipika gosp. Vinko Kasana: „Moram reći da nas je i u Lipiku i u Pakracu bilo pomalo strah tako velikog projekta kao što je aglomeracija, ali kod nas je odrađen nikad veći projekt, a nikad manje problema. Aglomeracija Lipika i Pakraca može biti školski primjer dobre prakse, a budućim izvođačima želim puno uspjeha i želim im da bez problema odrade i taj veliki posao koji nam je ostao, a to je nadogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Dobrovac. Da bi kompletna priča bila završena ostaje nam još projekt vodozahvat Šumetlica čime bi uspješno zaokružili ovaj naš međugeneracijski projekt.“

Uzvanicima se lijepim riječima obratila i gđa Antonija Jozić županica Požeško-slavonske županije „Na području naše županije provodimo tri projekta aglomeracije, osim Pakraca i Lipika, provodimo aglomeraciju Požege i Pleternice, a čini mi se da Vode Lipik i aglomeracija Lipika i Pakraca ide najboljim intenzitetom i smjerom. To ne bi bilo moguće da nemate izvrsne koordinatore na terenu, dobre izvođače i nadzor, dobru komunikaciju s lokalnom samoupravom, resornim ministarstvom, ali i odličan, partnerski odnos s Hrvatskim vodama.“

Od strane Hrvatskih voda,uzvanicima se obratio generalni direktor gosp. Zoran Đuroković koji je naglasio „Naši podaci pokazuju da se bližimo 90% realizacije linijskih objekata, a kroz ovakve projekte razvijamo gospodarstvo i ujedno i štitimo okoliš. Vlada RH je iznimno snažno stala iza ovog projekta koji je najprije procijenjen na oko 192 milijuna kuna, ali je zbog porasta cijena u građevinskom sektoru porastao na gotovo 262 milijuna kuna. Napravili ste sjajan posao, bilo je dosta izazova, ali ih niste pretvarali u probleme nego u pobjede. S projektima nastavljamo dalje, radimo na uređenju rijeke Pakre, to je oko 13 milijuna kuna i ugovor je u aktivnoj fazi. Isto tako projektira se i zaštita lijeve i desne obale grada Pakraca i tu će biti potrebno uložiti oko 30 milijuna kuna.“

Na kraju, brojnim gostima obratio se državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja gosp. Mario Šiljeg koji je prisnažio: „Ovaj projekt pokazuje koliko je u ostvarenju ovakvih projekata i u manjim komunalnim poduzećima važna sinergija lokalne, županijske vlasti, Hrvatskih voda, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Pakrac i Lipik zaslužuju svaku kunu koja se povuče iz europskih fondova i za sve buduće projekte otvorena su vam vrata i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda. Pohvaljujem i činjenicu što se, razumijevanjem gradskih uprava, uz provođenje projekta aglomeracije vodilo računa iskoristiti i poboljšanje cestovne infrastrukture. Veseli čuti i što ste već postigli određeni napredak po pitanju gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, a upravo su gubici velika boljka u vodno-komunalom sektoru.“

VODE LIPIK d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ koji se sufinancira temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u omjerima sufinanciranja: EU sredstva 71,8929999%, sredstva državnog proračuna (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 12,1796999%, Hrvatske vode 12.17196999% te lokalna sredstva (Grad Pakrac/Grad Lipik) 3,7476003%.

Travanj 2022

Tijekom ožujka 2022. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno još samo preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 4.446 m pripremnih radova, 4.255 m građevinskih radova, napravljeno je 122 priključaka te 1.199 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja u duljini 1.462 m zadane trase.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova. Uz navedeno, realizirano je i 1.898 m testiranja te je stanje nepromijenjeno u odnosu na veljaču 2022.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 8.633 m pripremnih radova, 8.633 m građevinsko-monterskih radova te do 6.351 m završnih radova. Realizirano je 202 priključka uz 2.832 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga započeli su pripremni radovi u duljini 2.671 m te isto toliko građevinskih radova. Realiziran je 61 priključak, provedeno je 1.500 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini od 2.558 m.

Započeli su pripremni radovi na spojnoj dionici kanala na glavni kolektor i to u duljini 11 m te je stanje nepromijenjeno u odnosu na veljaču 2022.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m pripremnih i monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 2.254 m završnih ispitivanja.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kukunjevac je napravljeno do 1.421 m pripremnih radova te do 1.421 m građevinsko-monterskih radova te je realizirano 55 kućnih priključaka uz 1.200 m završnih radova.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je 2.066 m pripremnih radova, 2.067 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 64 priključaka te je napravljeno 2.970 m završnih radova uz 1.831 m provedenih ispitivanja.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke radovi su završeni, a cjevovod je u funkciji.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 10.712 m.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 28.708 m građevinsko-monterskih radova, ukupno su realizirana 1.169 priključka, završnih radova u duljini do 21.896 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 18.497 m. Uz navedeno, napravljena su 26 revizijska okna.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 7.000 pripremnih radova, 6.900 m građevinsko-monterskih radova, do 5.500 m završnih radova uz 46 realiziranih priključaka te je provedeno 3.500 m ispitivanja.

U ožujku 2022. na gradilištima su bile angažirane 193 osobe.

U ožujku 2022., postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 49.417 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 15 % iznad planirane za razdoblje ili 99% cjelokupno ugovorene. Ugrađeno je 1.586 kućnih priključaka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 36.307 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 100 % cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.066 vodomjernih priključnih okana.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Ožujak 2022

Tijekom veljače 2022. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno još samo preostaje preuzimanje od strane Naručitelja. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 3.572 m pripremnih radova, 2.786 m građevinskih radova, napravljeno je 85 priključaka te 1.199 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja u duljini 1.462 m zadane trase. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova. Uz navedeno, realizirano je i 1.898 m testiranja te je stanje nepromijenjeno u odnosu na siječanj 2022.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 7.322 m pripremnih radova, 6.120 m građevinsko-monterskih radova te do 4.681 m završnih radova. Realizirano je 116 priključka uz 4.851 m završnih radova uz 2.832 m provedenih ispitivanja te je stanje nepromijenjeno u odnosu na siječanj 2022.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga započeli su pripremni radovi u duljini 2.671 m te građevinskih radova u duljini do 1.955 m. Realiziran je 61 priključak, provedeno je 1.500 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini od 2.558 m.

Započeli su pripremni radovi na spojnoj dionici kanala na glavni kolektor i to u duljini 11 m te je stanje nepromijenjeno u odnosu na siječanj 2022 .

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m pripremnih i monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 1.377 m završnih ispitivanja te je stanje nepromijenjeno u odnosu na siječanj 2022 .

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kuknjevac je napravljeno do 1.421 m pripremnih radova te do 944 m građevinsko-monterskih radova te je realizirano 14 kućnih priključaka.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je 2.066 m pripremnih radova, 2.037 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 40 priključaka te je napravljeno 2.037 m završnih radova. Brojke pokazuju da je stanje nepromijenjeno u odnosu na prethodno izvješće.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke radovi su završeni, a cjevovod je u funkciji.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 10.662 m. Brojke pokazuju da je stanje nepromijenjeno u odnosu na prethodno izvješće.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 28.140 m građevinsko-monterskih radova, ukupno su realizirana 1.145 priključka, završnih radova u duljini do 21.896 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 18.497 m. Uz navedeno, napravljena su 26 revizijska okna.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 7.000 pripremnih radova, 6.805 m građevinsko-monterskih radova, do 2.000 m završnih radova uz 30 realiziranih priključaka.

U veljači 2022. na gradilištima su bile angažirane 193 osobe.

U veljači 2022., postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 46.036 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 10% iznad planirane za razdoblje ili 92% cjelokupno ugovorene. Ugrađeno je 1.389 kućnih priključaka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 35.677 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja planiranu realizaciju za razdoblje, ili 98% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.035 vodomjernih priključnih okana.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom siječnja 2022.god.

Tijekom siječnja 2022. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno je 1.351 m pripremnih radova, 1.351 m građevinsko-monterskih radova te 1.351 m završnih radova. Ispitivanja su provedena na svih 1.351 m. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 2.294 m pripremnih radova, 1.969 m građevinskih radova, napravljeno je 64 priključaka te 860 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja u duljini 863 m zadane trase. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m pripremnih te monterskih radova, napravljeno je ukupno 257 kućnih priključaka, napravljeno je do 6.958 m završnih radova te je provedeno finalno 7.600 m ispitivanja. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova. Uz navedeno, realizirano je i 1.898 m testiranja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 7.322 m pripremnih radova, 6.120 m građevinsko-monterskih radova te do 4.681 m završnih radova. Realizirano je 116 priključka uz 4.851 m završnih radova uz  2.832 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga započeli su pripremni radovi u duljini 2.671 m te građevinskih radova u duljini do 1.955 m. Realizirano je 39 priključaka, provedeno je 950 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini od 1.400 m.

Započeli su pripremni radovi na spojnoj dionici kanala na glavni kolektor i to u duljini 11 m.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m pripremnih i  monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 1.377 m završnih ispitivanja.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kuknjevac stanje je nepromijenjeno te i dalje je napravljeno do  1.421 m pripremnih radova te do 165 m građevinsko-monterskih radova, ali je realizirano i 8 kućnih priključaka.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je  2.066 m pripremnih radova, 2.037 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 40 priključaka te je napravljeno 2.037 m završnih radova. Brojke pokazuju da je stanje nepromijenjeno u odnosu na prethodno izvješće.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke radovi su završeni, a cjevovod je u funkciji.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 10.662 m. Brojke pokazuju da je stanje nepromijenjeno u odnosu na prethodno izvješće.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 27.801 m građevinsko-monterskih radova, ukupno su realizirana 1.122 priključka, završnih radova u duljini do 21.896 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 18.497 m. Uz navedeno, napravljena su 26 revizijska okna.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 6.000 pripremnih radova, 5.633 m građevinsko-monterskih radova, do 2.000 m završnih radova uz 30 realiziranih priključaka.

U siječnju 2022. na gradilištima su bile angažirane 193 osobe.

U siječnju 2022., postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 43.052 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 10% ispod planirane za razdoblje, ili 86% cjelokupno ugovorene. Ugrađeno je 1.333 kućnih priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 34.197 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 2% ispod planirane za razdoblje, ili 94% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.019 vodomjernih priključnih okana.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom prosinca 2021.god.

Tijekom prosinca 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno je 1.351 m pripremnih radova, 1.351 m građevinsko-monterskih radova te 1.351 m završnih radova. Ispitivanja su provedena na 1.147 m.  Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 1.610 m pripremnih radova, 1.419 m građevinskih radova, napravljeno je 51 priključak te 780 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m pripremnih te monterskih radova, napravljeno je ukupno 257 kućnih priključaka, napravljeno je do 6.958 m završnih radova te je provedeno 7.600 m ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova. Uz navedeno, realizirano je i 1.408 m testiranja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 6.007 m pripremnih radova, 5.813 m građevinsko-monterskih radova te do 4.681 m završnih radova. Realizirana su 104 priključka uz 2.278 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga započeli su pripremni radovi u duljini 2.671 m te građevinskih radova u duljini do 1.428 m.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m pripremnih i  monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 1.377 m završnih ispitivanja.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kuknjevac stanje je nepromijenjeno te i dalje je napravljeno do  1.421 m pripremnih radova te do 165 m građevinsko-monterskih radova.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je  2.066 m pripremnih radova, 2.037 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 40 priključaka te je napravljeno 2.037 m završnih radova. Brojke pokazuju da je stanje nepromijenjeno u odnosu na izvješće iz studenog.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke radovi su završeni, a cjevovod je u funkciji.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 10.662 m. Brojke pokazuju da je stanje nepromjenjeno u odnosu na izvješće iz studenog.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 26.104 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 1.112 priključaka, završnih radova u duljini do 21.896 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 16.497 m. Uz navedeno, napravljena su 26 revizijska okna.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 5.000 pripremnih radova, 4.375 građevinsko-monterskih radova, do 2.000 m završnih radova uz 25 realiziranih priključaka.

U prosincu 2021. na gradilištima su bile angažirane 193 osobe.

U prosincu 2021. postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 41.117 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 10% ispod planirane za razdoblje ili 83% cjelokupno ugovorene. Ugrađena su 1.283 kućna priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 33.407 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 4% ispod planirane za razdoblje ili 92% cjelokupno ugovorene. Ugrađeno je 1007 vodomjernih priključnih okana.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom studenog 2021.god.

U studenom 2021. bilježimo da je postignuta kumulativna dinamika na odvodnji  39.263m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 11% ispod planirane za razdoblje  ili 79% cjelokupno ugovorene te su do sada ugrađena  1.239 kućna priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 32.512 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 6% ispod planirane za razdoblje ili 89% cjelokupno ugovorene, dok su do sad ugrađena  1.003 vodomjerna okna.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dana 7.12.2021. godine u prostorijama Poduzetničkog centra Pakrac predstavnicima medija prezentiran je napredak radova na najvećem infrastrukturnom projektu koji se realizira na području Pakraca te Lipika, preciznije “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”

Ugledni gosti konferencije bili su g. Davor Vukmirić – zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda,  g. Marijan Pierobon – direktor tvrtke nositelja projekta VODE LIPIK d.o.o, gđa Anamarija Blažević – saborska zastupnica i gradonačelnica Pakraca te gradonačelnik Lipika g. Vinko Kasana.

Okupljenim predstavnicima medija te gostima medijske konferencije na početku se obratio g. Marijan Pierobon, direktor tvrtke VODE LIPIK d.o.o. koji je  pritom istaknuo kako ga u projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“ veseli da se radovi odvijaju i realiziraju po dinamičkom planu i za sada nije upitan rok završetka izvođenja radova. Nadalje, istaknuo je: “Do danas je na radovima odvodnje realizirano preko 39 kilometara cjevovoda što je oko 79% ukupno ugovorenih radova dok je u vodoopskrbi ugrađeno preko 32 kilometra cjevovoda što je oko 89%  planiranog projekta. Od ukupno 851 dan koliko je ugovoreno za izvođenje radova, potrošeno je 642 dana, što je oko 75% vremena“. Zaključno, g. Pierobon je izjavio da će se kroz ovaj projekt  izgraditi i rekonstruirati ukupno 92 kilometra infrastrukture na području Pakraca i Lipika. 

 „Ovo je najveći projekt u posljednjih nekoliko desetljeća. Naša ionako stara i potrošena infrastruktura dodatno je uništena u Domovinskom ratu i zato ovaj projekt za nas ima veliko značenje. Svi naši razvojni projekti su vezani uz završetak projekta aglomeracije i zato veseli podatak da smo na oko 75% realizacije projekta.“, rekla je saborska zastupnica te gradonačelnica Pakraca gđa Anamarija Blažević.

Gradonačelnik Lipika g. Vinko Kasana ovaj projekt je već ranije u više navrata nazvao projektom svih projekata te prisnažio: „Ovo je najveći projekt s najmanje problema što dokazuje da je projekt dobro postavljen od samoga početka i primjer je dobre prakse. Posebno me veseli čuti da je dinamički plan u roku, čak što više u nekim segmentima su radovi i ispred vremena. Tome pridonosi dobra komunikacija „Voda Lipik“, izvođača radova, predstavnika Hrvatskih voda, a moram istaknuti i dobar rad i praćenje stručnih službi naših gradova.“

Na kraju se uzvanicima obratio cijenjeni gost –  g. Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda koji je pohvalio dionike i projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“ te nastavio da s punom odgovornošću može reći da je ovo besprijekoran projekt. „Na ovako velikom projektu naravno da je bilo i problema, ali su oni uspješno riješeni, prije svega odličnom komunikacijom i partnerskim odnosom“. Istom prilikom g. Vukmirić izrazio je zahvalu i čestitke g. Marijanu Pierobonu – direktoru „Voda Lipik“, svim stručnim službama gradova Pakraca i Lipika te izvođačima radova, ali i drugim suradnicima na projektu. „Kada ovaj projekt bude okončan, ovi gradovi će stvoriti pretpostavke i za gospodarski rast i za civilizacijski iskorak!“