Započeli radovi na Aglomeraciji Lipik-Pakrac

U Ulici hrvatskih velikana, u prolazu Baruna Trenka te u dijelu Aleje kestenova u Pakracu započeli su najzahtjevniji radovi, oni u središtu grada koji bi trebali završiti u fazama, do kraja tekuće godine.
Zahtjevnost radova uvjetovana je instalacijama ukopanim u same prometnice te brojnim podzemnim instalacijama, električnim, plinskim, telekomunikacijskim… Zbog toga je neizbježno zatvaranje automobilskog prometa uz otežano prometovanje pješaka.
Preusmjeravanje prometa izvjesno će opteretiti prometnu komunikaciju između istočnog i zapadnog dijela grada te će se tražiti rješenja koja će najmanje štetiti odvijanju prometa zbog čega se očekuje učestala izmjena privremenih prometnih regulacija.
Zbog potrebe modernizacije glavnog gradskog trga u Pakracu, radovi počinju u središtu grada i šire se prema periferiji dok u Lipiku radovi kreću od zapada prema istoku.
Stanovnici Pakraca i Lipika morat će se priviknuti na suživot s teškom građevinskom mehanizacijom kako bi u konačnici, dosadašnji komfor zamijenili puno kvalitetnijim.

Tijekom najintenzivnijih perioda, čak će do 15 ekipa sa stotinjak ljudi biti angažirani na raznim radilištima u Pakracu, Lipiku i okolnim naseljima.

Vode Lipik su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.