Pandemijska ograničenja neće bitnije utjecati na izvršenje radova

Nakon 10 godina čekanja da se ostvare uvjeti za provedbu projekta aglomeracije, gradovi Lipik i Pakrac uoči početka radova suočeni su s proglašenjem svjetske epidemije COVID-19.

Premda je proglašenje epidemije i uvođenje epidemioloških mjera malo usporilo početak radova, vrše se sve pripremne radnje prije samog planiranog početka fizičkih aktivnosti do kraja svibnja 2020. Izvođač radova na projektu aglomeracije Lipika i Pakraca je tvrtka Gorenjska gradbena družba d.d., a ugovoreni rok radova je 28 mjeseci.

Projekt predviđa dvije osnovne aktivnosti. Prva se odnosi na formiranje jedinstvenog sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Lipik-Pakrac koje će u konačnici imati oko 115 kilometara kanala i 18 crpnih stanica te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za cca 13,5 tisuća stanovnika. Predviđena je izgradnja nešto više od 33 kilometara novih kanalizacijskih sustava i rekonstrukcije 22,5 kilometara postojećeg kanalizacijskog sustava, a cilj je povećanje priključenosti za otprilike četiri tisuće novih stanovnika.

Drugi dio projekta se odnosi na rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava. Planirana je rekonstrukcija središnjih dijelova Lipika i Pakraca u dužini većoj od 25 kilometara cjevovoda uz izgradnju novog dovodnog cjevovoda između Pakraca i Lipika te izgradnju i rekonstrukciju dovodnog cjevovoda od Gaja do Dobrovca, što je sveukupno 36,3 kilometara cjevovoda, a u sklopu projekta će se spojiti i naselje Kusonje u kojem se gradi kanalizacijski sustav, ali trenutno funkcionira na lokalnim vodovodima pa će se na ovaj način novih 225 korisnika spojiti na javni vodoopskrbni sustav.

Kako bi ovako značajan projekt bio ostvaren u dogovorenomo roku i kvaliteti, svi dionici pozivaju stanovništvo na strpljenje jer će radi prirode izvođenja radova biti povremenih zatvaranja pojedinih ulica i cesta.