Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom svibnja 2021.god.

Tijekom svibnja 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m pripremnih radova, do 6.035 m monterskih radova, napravljeno je ukupno 161 kućnih priključaka na trasi te je napravljeno do 4.750 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja do 2.615 m trase.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra izrađeni su izvedbeni projekti i elaborati iskolčenja te je obavljeno 2.417 m pripremnih radova, 480 metara pripremnih radova te 200 metara završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 2.889 m pripremnih radova, do 1.390 m građevinsko-monterskih radova, 30 priključaka te do 890 m završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) realizirano je do 2.254 m pripremnih radova, do 1.629 m monterskih radova te su realizirana 55 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 916 m te su provedena ispitivanja na 122 m.

U svibnju su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika i to u Ulici Matije Gupca, Ulici Ruđera Boškovića, Ulici Ivana G. Kovačića, Vukovarskoj ulici, Ulici Ante Starčevića, Frankopanskoj ulici, Ulici Hrvatske mladeži , Lipičkoj ulici, u Ulici kralja Tomislava, Ulici Alojzija Stepinca te na Trgu dr. F. Tuđmana uz radove na glavnom opskrbnom cjevovodu. Ukupno je na navedenim lokacijama realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 9.520 m. Realizirana su ukupno 351 kućna priključka, 4.089 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 5.657 m.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada i to u Vukovarskoj ulici, u Ulici kneza Branimira, Bolničkoj ulici, Ulici Gojka Šuška, Prolazu baruna Trenka, Ulici Kalvarija, Ulici J.J. Strossmayera, Ulici Ljudevita Gaja, Ulici kralja Tomislava, Ulici Augusta Šenoe, Ulici Vatroslava Lisinskog, Obali Petra Krešimira IV, Ulici Augusta Cesarca, Ulici Vinka Rehaka, Ulici kneza Domagoja, Ulici Ivana Gorana Kovačića, u Ulici kardinala A. Stepinca, Aleji kestenova, Ulici Krndija, Ulici Ivana Gundulića te na glavnom dovodnom cjevovodu. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 13.438 m pripremnih radova, do 11.608 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 462 priključaka, završnih radova u duljini do 8.991 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 7.695 m.

Na rekonstrukciji transportnog vodovodnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ ukupno je realizirano 4.160 m pripremnih i građevinsko-monterskih radova uz 3.800 m završnih radova te ispitivanja u duljini do 4.160 m.

U svibnju  2021. na gradilištima je bilo angažirana 185 osoba.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 24.062 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 3% iznad planirane za razdoblje ili 48% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 867 kućnih priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 25.283 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 6% ispod planirane za razdoblje ili 70% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 813 vodomjernih okana.

Zbog nedostatka sirovina za proizvodnju cijevi, odnosno ugradnje PVC i polipropilenskih cijevi za kanalizaciju i polietilenskih cijevi za vodoopskrbu, privremeno se  prilagođava plan napretka radova prema postojećim zalihama na gradilištu.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.