Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom srpnja 2021.god.

Tijekom srpnja 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno je 1.351 m pripremnih radova, 349 m građevinsko-monterskih radova te 300 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno  je 100 m pripremnih radova te 30 m građevinsko-monterskih radova, kao i 30 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m monterskih radova, napravljeno je ukupno 240 kućnih priključaka na trasi te je napravljeno do 6.605 m završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra je obavljeno do 2.311 m građevinsko-monterskih radova te 2.245 m završnih radova uz realiziranih 16 priključaka.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 1.566 m građevinsko-monterskih radova te do 1.521 m završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) realizirano je do 2.254 m monterskih radova te su realizirana 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 1.474 m.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kuknjevac napravljeno je 200 m pripremnih radova.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 9.520 m. Realizirana su ukupno 351 kućna priključka, 4.089 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 5.657 m. Uz navedeno, na kanalima je realizirano 4.515 m pripremnih i građevinsko-monterskih radova, 833 m sanacijskih radova, 17 revizijskih okana, 203 priključka, 4.052 m završnih radova te 352 m ispitivanja.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 15.617 m pripremnih radova, do 13.109 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 510 priključaka, završnih radova u duljini do 10.148 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 8.589 m.

Na rekonstrukciji transportnog vodovodnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ ukupno je realizirano 4.000 m završnih radova te su realizirana 2 priključka.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 500 m pripremnih radova.

U srpnju  2021. na gradilištima je bila angažirana 136 osoba.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 31.175 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 5% ispod planirane za razdoblje  ili 63% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.093 kućnih priključaka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 26.878 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 12% ispod planirane za razdoblje ili 74% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 882 vodomjernih priključnih okana.

Zbog nedostatka sirovina za proizvodnju cijevi, odnosno ugradnje PVC i polipropilenskih cijevi za kanalizaciju i polietilenskih cijevi za vodoopskrbu, privremeno se  prilagođava plan napretka radova prema postojećim zalihama na gradilištu.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.