Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom ožujka 2021.god.

Tijekom ožujka 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

U ožujku 2021. bilježimo radove na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac – Lipik gdje je iskolčena  trasa kanalizacije. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca izrađeni su izvedbeni projekti mreže i elaborati iskolčenja. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.476 m pripremnih radova, do 4.437 monterskih radova, napravljeno je ukupno 85 kućnih priključaka na trasi te je napravljeno do 2.999 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja na 1.805 m trase.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac realizirano je do 1.056 m pripremnih radova, uz 402 m monterskih radova te su realizirana 22 kućna priključka.

U ožujku su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika i to u Ulici Matije Gupca, Ulici Ruđera Boškovića, Ulici Ivana G. Kovačića, Vukovarskoj ulici, Ulici Ante Starčevića, Frankopanskoj ulici, Ulici Hrvatske mladeži , Lipičkoj ulici, u Ulici kralja Tomislava, Ulici Alojzija Stepinca te na Trgu dr. F. Tuđmana uz radove na glavnom opskrbnom cjevovodu. Ukupno je na navedenim lokacijama realizirano građevinsko–monterskih radova u duljini do 9.520 m. Realizirano je ukupno 303 kućna priključka.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada i to u Vukovarskoj ulici, u Ulici kneza Branimira, Bolničkoj ulici, Ulici Gojka Šuška, Prolazu baruna Trenka, Ulici Kalvarija, Ulici J.J. Strossmayera, Ulici Ljudevita Gaja, Ulici kralja Tomislava, Ulici Augusta Šenoe, Ulici Vatroslava Lisinskog, Obali Petra Krešimira IV, Ulici Augusta Cesarca, Ulici Vinka Rehaka, Ulici kneza Domagoja, Ulici Ivana Gorana Kovačića, u Ulici kardinala A. Stepinca, Aleji kestenova, Ulici Krndija, Ulici Ivana Gundulića te na glavnom dovodnom cjevovodu. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 12.340 m pripremnih radova, do 11.166 m građevinsko-monterskih radova, 7.125 m završnih radova, ukupno je realizirano 318 priključaka, te je provedeno ispitivanja u duljini do 5.301 m.

U ožujku 2021.na gradilištima je bilo angažirana 181 osoba.

Postignuta kumulativna dinamika na odvodnji je 19.296 m ugrađenih cjevovoda, što predstavlja 18% iznad

planirane za razdoblje ili 39% cjelokupno ugovorene. Ugrađena su 627 kućna priključka.

Postignuta kumulativna dinamika na vodoopskrbi je 24.846 m ugrađenih cjevovoda, što predstavlja 11% iznad planirane za razdoblje ili 68% cjelokupno ugovorene. Ugrađena su 621 vodomjerna okna.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.