SVE ŠTO VAS JE IKADA ZANIMALO O VODI ZA PIĆE

Objavljujemo 20 najčešćih pitanja i odgovora o vodi za piće koje je objavio HRT na svome portalu u sklopu projekta Kuda vode vode

SVE ŠTO VAS JE IKADA ZANIMALO O VODI ZA PIĆE – Infogram

autor :  dr. sc. ŽELJKO DADIĆ dipl. ing. – Hrvatski zavod za javno zdravstvo

1. Tko kontrolira zdravstvenu ispravnost vode i kako?

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i svi Županijski zavodi za javno zdravstvo putem državnog Monitoringa vode za ljudsku potrošnju ispitaju godišnje oko 12.000 uzoraka vode. Uz ove uzorke putem interne kontrole ovlaštenih laboratorija vodovoda i zavoda ispitaju više od 100.000 uzoraka. U 2014. godini oko 8 % uzoraka nije udovoljavalo zakonskim odredbama, a većina nezadovoljavajućih  uzoraka dolazila je iz tkz. lokalnih vodovoda u kojima nema redovne sanitarne kontrole i kojima u pravilu upravljaju grupe građana, a ne javna komunalna poduzeća.

2. Koliko ljudi u Hrvatskoj ima potencijalno zdravstveno neispravnu vodu?

Procjenjuje se da se u Hrvatskoj 87 % stanovništva opskrbljuje vodom za piće iz javnih vodovoda, 3,5 % iz lokalnih vodovoda i 9,5 % iz bunara, cisterni, gusterni, izvora,… Svi oni stanovnici koji imaju lokalnu i individualnu vodoopskrbu piju potencijalno zdravstveno neispravnu vodu (oko 550.000 stanovnika). 

3. Razlika između zdravstvene ispravnosti i kvalitete vode za piće

Pojednostavljeno – zdravstvena ispravnost vode za piće je odstupanje od neke numeričke vrijednosti (maksimalno dozvoljene vrijednosti). Ukoliko je izmjerena vrijednost manja od te vrijednosti voda ODGOVARA i obrnuto. Kvaliteta vode za piće je subjektivna karakteristika i ona ovisi o individualnoj procjeni pojedinca. Ono što je nekome dobro drugoj osobi može biti loše (npr. okus).

4. Je li u Hrvatskoj potrebno piti vodu iz ambalaže?

Odluka o pijenju vode treba biti individualna i svakom stanovniku treba omogućiti mogućnost izbora. Svaka voda koja nam stoji na raspolaganju mora biti zdravstveno ispravna. Da li njena kvaliteta odgovara pojedincu ili ne, to je individualna odluka. Zbog toga je pijenje vode iz boce pitanje standarda ili statusa, a ne nužnosti ili potrebe. Ne zaboravimo da danas na tržištu imamo mineralne, izvorske i stolne vode, a svaka od ovih voda više ili manje se senzorski razlikuje.

5. Razlika između vode iz vodovoda s jedne strane  i mineralnih i izvorskih voda s druge strane

Temeljna razlika između ove dvije vrste voda je da vodu iz vodovoda moramo dezinficirati, a mineralne i izvorske vode ne smijemo dezinficirati. To znači da u ambalažu (mineralna i izvorska voda) dolazi djevičanski čista voda. Ove vode su rijetkost i zbog toga su i znatno skuplje od vode iz vodovoda.

6. Razlika između mineralne, izvorske i stolne vode

Generalno gledajući mineralne i izvorske vode razlikuju se u količini otopljenih iona. Ovo ne vrijedi uvijek, jer i neke na prvi pogled izvorske vode mogu biti od nadležnog tijela proglašene mineralnom vodom (ako imaju nešto u svome sastavu što ih svrstava u ovu kategoriju). Stolna voda je voda koja se proizvodi od vode za ljudsku potrošnju i/ili prirodne mineralne i/ili prirodne izvorske vode uz moguće dodavanje i/ili smanjivanje jedne ili više dopuštenih tvari.

7. Dobre i loše osobine dezinfekcije vode

Temeljna svrha dezinfekcije je sprječavanje nastanka hidričnih epidemija. Negativne posljedice dezinfekcije vode mogu biti stvaranje nusprodukata dezinfekcije i stran miris. Ove loše osobine vrlo lako su rješive ako se upotrebi optimalno dezinfekcijsko sredstvo za taj tip vode. Stran miris neće biti prisutan ako nivo dezinficijensa držimo pod kontrolom. Ako neki potrošači i osjete stran miris mogu ga lagano reducirati s par kapi limuna ili s par zrnaca vitamina C.

8. Kakve je boje klor i može li ga se senzorski prepoznati?

Elementarni klor je plin zelenkastožute boje. Pritiskom i hlađenjem lako se pretvara u žutu tekućinu normalnog vrelišta. Maksimalno dozvoljena količina klora u vodi za piće je 0,5 mg/l.  U ovoj količini prosječan potrošač ga senzorski osjeti. Ova vrijednost vrijedi u cijeloj Europi. U SAD ova vrijednost je 4 mg/l (osam puta više nego u Europi), a  što je granica kada klor može štetno djelovati na zdravlje.

9. Znači li bijelo obojenje – onečišćenje vode klorom?

Bijelo obojenje nije nastalo od klora već je rezultat ulaska zraka u vodoopskrbni sustav. Najbolji dokaz je taj što nakon vremena manjeg od minute ova boja nestane iz čaše. Potrebno je odzračiti vodoopskrbni sustav.

10. Što je to tvrdoća vode i je li tvrda voda loša za zdravlje ljudi?

Pojednostavljeno – tvrdoća vode je suma kalcijevih i magnezijevih anorganskih soli prisutnih u vodi (karbonati, bikarbonati, sulfati, nitrati,…). Iz razloga što su kalcij i magnezij biogeni elementi njihova povišena količina ni u kojem slučaju ne može štetno djelovati na zdravlje, nego baš obrnuto. Ljudski organizam ima mehanizam s kojim može uzeti potrebnu količinu, a ostatak izbaciti. S druge strane tvrdoća vode vrlo štetno djeluje na bojlere, kotlove, radijatore,  aparata za kavu…  

11. Što je to kamenac?

Kamenac je naslaga minerala koji se prvenstveno sastoji od kalcijevih i magnezijevih soli – tvrdoća vode i on nastaje grijanjem vode. Kamenac ne može nastati u organizmu, jer organizam uzima kalcijevih i magnezijevih iona onoliko koliko treba, a višak izbacuje.

12. Ima li poveznice između tvrdoće vode i stvaranja kamenca na bubrezima, žuči…?

Nema nikakve poveznice. Tvrdoća vode je suma anorganskih soli kalcija i magnezija (karbonati, bikarbonati, sulfati, nitrati,…), a kamenac u bubrezima i žući je organskog porjekla (oksalati, salicilati,…). Jedan od savjeta spriječavanja stvaranja kamenaca je piti više tekućine, najbolje vode. Da bi se spriječilo nastajanje cistinskih kamenaca, bolesnici trebaju svaki dan piti dovoljno vode kako bi smanjili količinu cistina koji ulazi u mokraću. 

13.   Je li potrebno koristiti uređaje za uklanjanje otopljenih tvari u vodi?

S jedne strane ukloniti ili smanjiti količinu nekih iona u vodi obavlja sam vodovod ako je sadržaj viši od propisanog (npr, deferizacija, demanganizacija, dearsenizacija,…). S druge strane  za uklanjanje nečeg što je unutar zakonskih propisa npr. tvrdoće iz vode nema nikakvog zdravstvenog razloga. Naime uklanjanje tvrdoće vode znači uklanjanje biogenih elemenata kalcija i magnezija, a koje bi kasnije trebali uzimati putem tableta, praška… što je besmisleno. 

14. Je li zdravstveno prihvatljivo piti demineraliziranu vodu?

Pijenje demineralizirane vode (vodljivost ispod 10 µS/cm) zdravstveno je štetno, a može biti i opasno zbog poremećaja elektrolita ukoliko se ne unose nekim drugim putem (npr. hranom). Tako npr. zbog smanjenja unosa natrija može doći do hiponatremije (simptomi –povraćanje, konvulzije, koma).

15. Je li pokus s elektrodama dokaz onečišćenja vode?

Pokus s elektrodama (željeznom i cinkovom) je pokus elektrolize gdje voda služi kao elektrolit i u ovisnosti o količini otopljenih tvari u vodi dolazi do taloženja željeznog oksida. Ovaj pokus dokazuje količinu otopljenih tvari i nije povezan s kvalitetom vode. Baš obrnuto jer npr. najkvalitetnije mineralne vode u kojima je otopljeno najviše iona pokazati će najbrže taloženje željeznog oksida za razliku od destilirane vode (npr. za pegle) u kojoj neće doći do nikakvog taloženja jer nema otopljenih iona pa time i ni do elektrolize.

16. Što je to maksimalno dozvoljena koncentracija (MDK-vrijednost) neke tvari u vodi?

To je brojčana vrijednost koja se nalazi u propisima i koja se ne bi trebala preći.  Ona je dobivena na temelju dosadašnjih toksikoloških, epidemioloških i drugih ispitivanja. Pojednostavljeno to znači da ako je ova vrijednost za neku tvar 1 mg/l i ukoliko veći broj ljudi (najčešće sto tisuća ili milion) ljudi pije po dvije litre vode dnevno (s tom koncentracijom) da će jedan od njih oboljeti od npr. karcinoma želuca.

17. Je li mutnoća vode – onečišćenje vode i  može li se spriječiti?

Povremena pojava mutnoće normalna je posljedica nakon velikih oborina (naročito u krškim područjima). To je senzorsko onečišćenje i može indirektno utjecati na zdravlje, jer u zamućenoj vodi klor se više troši na oksidaciju organske tvari. Kao posljedica toga može doći do nedostatka klora i samim time nedostatka njegovog baktericidnog djelovanja. Pojava mutnoće ne da se spriječiti, ali se mutnoća da ukloniti različitim tehnološkim postupcima (taloženje, višestruka filtracija, centrifugiranje,…).

18. Je li sadržaj arsena u vodi u Slavoniji rezultat onečišćenja kao posljedica ljudskog djelovanja?

Pojava arsena u Istočnoj Slavoniji nije posljedica ljudskog djelovanja već je to rezultat sastava tla kroz koji ta voda prolazi. Povišen sadržaj arsena prisutan je u vodama susjednih zemalja (južne Mađarske i Vojvodine u Srbiji).

19. Hoće li se u Hrvatskoj razina arsena sniziti na zakonsku dozvoljenu granicu i kako?

Hrvatska je dobila preporuku od Europske komisije da smanji količinu arsena ispod 10 ug/l do 2018. godine. Isto je dobila i Mađarska, jer dovođenje u prihvatljive granice je veliki i skupi zahvat.  Hrvatska to rješava uključivanjem novih crpilišta bez arsena (Sikirevci za područje Vinkovaca) ili uporabom novih tehnologija (Osijek, Donji Miholjac..).

20. Je li sadržaj fluorida u vodi za piće takav da može protektivno djelovati na pojavu karijesa?

Dokazano je da fluoridi u vodi mogu protektivno djelovati na pojavu karijesa. Zbog toga se negdje u Svijetu (ali ne u Hrvatskoj) kao dezificijens vode za piće upotrebljavaju spojevi s fluorom. Optimalan sadržaj fluorida u vodi za piće u kontinentalnoj Hrvatskoj je 1,2 mg/l F, a u priobalnoj 1 mg/l F. Nažalost ovakvu količinu, ni približno, ne sadrži niti jedna vodovodna voda u Hrvatskoj pa se preporuča djeci do 14 godina nadomjestiti potrebne dnevne količine putem tableta.

Pitanja i odgovori

Što je voda?

Voda je opće dobro i ima posebnu zaštitu Republike Hrvatske. Voda je naslijeđe svih stanovnika Republike Hrvatske koje čuvamo, štitimo i racionalno koristimo.

 

Je li korištenje vode besplatno?

Svakome je dopušteno korištenje voda za osobne potrebe, na način i u količinama koje ne isključuju druge od jednakog korištenja (opće korištenje voda).
Opće korištenje voda obuhvaća zahvaćanje površinske i podzemne vode iz prvoga vodonosnoga sloja i to za: piće, kuhanje, grijanje, održavanje čistoće, sanitarne i druge potrebe u kućanstvu i korištenje površinskih voda za kupanje, sport i rekreaciju i druge slične namjene.
Opće korištenje voda ne obuhvaća korištenje voda za navodnjavanje neovisno o veličini površine koja se navodnjava.

 

Kako mogu znati pijem li zdravstveno ispravnu vodu?

Ukoliko ste priključeni na javni vodoopskrbni sustav te pijete li zdravstveno ispravnu vodu. Ispravnost vode za piće u vodoopskrbnim sustavima kontrolira Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa županijskim zavodima putem redovnih godišnjih programa, a prema Zakonu o vodama obavezan je i monitoring tzv. “sirove” (nezahvaćene vode) . Svega oko 5% uzoraka vode za piće u Republici Hrvatskoj je povremeno neispravno, a tada nadležno komunalno društvo obavještava stanovništvo o privremenoj nemogućnosti korištenja vode za piće do uspostave redovnog stanja.

 

Dodatne informacije o kvaliteti vode za piće

Kako bi bila zdrava i čista, voda za piće ne smije sadržavati tvari koje ugrožavaju ljudsko zdravlje te mora ispunjavati minimalne (parametarske) zahtjeve vezane uz mikrobiologiju, kemiju i izgled  (kao što je boja, miris, mutnoća, Fe).

U svrhu zaštite ljudskog zdravlja potrebno je piti/koristiti vodu tijekom čitavog života bez opasnosti od štetnih učinaka na zdravlje što je ujedno i temeljna smjernica Svjetske zdravstvene organizacije iz 1992. godine te EU Direktive vodi za piće.

Hrvatska se nalazi među trideset vodom najbogatijih zemalja u svijetu. Mnoge zemlje svijeta bore se s nestašicom pitke vode, no u Hrvatskoj to nije slučaj. Rezultati istraživanja pokazali su kako je Hrvatska jedna od najbogatijih zemalja prema količini pitke vode.

Također, Hrvatska spada u malu grupu vodom bogatih zemalja svijeta koje nemaju problema s nedostatkom pitke vode.

Provjeru kvalitete vode u vodoopskrbnim sustavima  Republike Hrvatske vrši Hrvatski zavod za javno zdravstvo te  Zavodi i laboratoriji koji su ovlašteni za navedeno sukladno „Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju“ (NN 56/13) i „Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju“ (NN 125/13 i NN 141/13).

 

Je li bolje piti vodu iz vodovoda ili “flaširanu” vodu?

Ukoliko imate vodu dostupnu iz javnog vodoopskrbnog sustava u pravilu se može reći da je bolje piti vodu iz „pipe“. Na taj način  štedite novac jer je takva voda višestruko jeftinija, a uobičajenom potrošnjom vode pomažete  razvoju  i održavanju vašeg sustava kroz plaćanje naknade za korištenje i zaštitu voda.

 

Tko se brine o vodi kako bi ostala dostupna i čista?

Osiguranje dostupnih količina vode za vodoopskrbu, gospodarske i osobne potrebe te očuvanje dobrog stanja voda upravo su najvažniji ciljevi upravljanja vodama. Kako bi se ti ciljevi ostvarili,  sve potrebno poduzima Republika Hrvatska, Hrvatske vode te jedinice lokalne i regionalne samouprave, svatko prema svojoj nadležnosti i propisanim obvezama.

 

Što su Hrvatske vode i što one rade?

Hrvatske vode upravljaju vodama prema Zakonu o vodama i drugim propisima vezanim za vode. Upravljanje vodama znači brigu o čistoći i  dostupnosti voda, brigu o zaštiti svih građana od poplava, te brigu o zdravlju i ljepoti naših voda. Hrvatske vode troše na svoje poslovanje svega 5% prikupljenih prihoda od vodnih naknada što se može smatrati iznimno efikasnim poslovanjem čak i prema kriterijima privatnih poduzeća.

 

Jesmo li nakon ulaska u  EU obvezni privatizirati vode?

Voda (podzemna ili površinska) ne može biti objektom prava vlasništva niti drugih stvarnih prava. Ovo je izričito navedeno u važećem Zakonu o vodama i postalo je sastavni dio zakonodavstva pristupanjem Hrvatske u EU. Dakle, vode se neće i ne mogu privatizirati, a treba reći kako niti vodne građevine (građevine u sustavima javne vodoopskrbe i odvodnje) također ne mogu biti privatizirane i uvijek ostaju u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

 

Zašto plaćam naknadu za uređenje voda kad ne živim u poplavnom području?

Naknada za uređenje voda se prikuplja i koristi prema načelima solidarnosti i plaća se na nekretnine čiji ste vlasnik ili posjednik. Prikupljena naknada se koristi za provedbu obrane od poplava u RH, gradnju građevina za melioracije i za podmirenje troškova upisa javnog vodnog dobra u katastar i zemljišne knjige.

 

Na koji način mogu dobiti informacije o različitim djelatnostima poslovanja Hrvatskih voda i aktivnostima koje provode?

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/2003, 144/2010 i 77/2011) Hrvatske vode su ustrojile katalog informacija i omogućile podnošenje usmenog ili pismenog zahtjeva za pristup informacijama iz djelokruga rada Hrvatskih voda.

Obrazac zahtjeva se može preuzeti na mrežnim stranicama Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama. Nakon upućenog zahtjeva za dostavljanje određenih informacija, ovlašteni službenik Hrvatskih voda za informiranje, dostavit će Vam odgovor u zakonom propisanom roku.

 

Tko je nadležan za urbanu oborinsku odvodnju?

Građevine oborinske (atmosferske) odvodnje u naseljenim mjestima (urbana oborinska odvodnja) grade i održavaju jedinice lokalne samouprave.

Isto se pravilo primjenjuje i na vodotoke i sušna korita koji prolaze kroz građevinska područja gradova i općina, natkriveni su i služe ujedno i namjenama oborinske odvodnje. Riječ je uglavnom o vodotocima i kanalima za koje je lokalnim prostornim planovima predviđena i provedena urbanizacija.

Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada poslovnih i drugih prostora – održavaju i grade vlasnici zgrada i prostora. Radi se o oborinskoj odvodnji koja se s privatnih parcela priključuje na urbanu oborinsku odvodnju, odvodnju prometnica ili vodotok.

Kanale oborinske odvodnje s prometnica koje su izgrađene na zemljištu prometne infrastrukture, održavaju osobe koje su posebnim propisima određene za gospodarenje prometnicom. Točnije, osobe koje upravljaju cestama, željeznicama, lukama i zračnim lukama, ukoliko su ti kanali izgrađeni na zemljištu na kojima pripadaju.

Građevine za zaštitu od erozija i bujica u naseljenim mjestima koje su izgradile Hrvatske vode ili njihovi pravni prednici grade i održavaju Hrvatske vode. Ovo su obično bujični kanali u mjestima Dalmacije i Primorja koji se i inače u katastru i zemljišnim knjigama na upravljanju Hrvatskih voda. No na uzurpiranim bujičnim građevinama (bespravna gradnja na kanalima i tokovima) mjere obrane od bujica se ne provode zbog objektivne nemogućnosti.

Urbana oborinska odvodnja je najmanje 100 godina u nadležnosti jedinica lokalne samouprave a tako je i od osnutka neovisne Republike Hrvatske. Prvi Zakon o komunalnom gospodarstvu u neovisnoj Hrvatskoj iz 1995. je odredio odvodnju atmosferskih voda – komunalnom djelatnošću (čl. 3. st.3.) i odredio komunalnu naknadu kao izvor prihoda za financiranje njezine gradnje i održavanja (čl. 19.st.1.toč. 1.). Zakon o financiranju vodnog gospodarstva iz 2009. odredio je i da se 8% naplaćenog vodnog doprinosa koristi za potrebe gradnje i rekonstrukcije građevina urbane odvodnje.

 

VIŠE INFORMACIJA

Zaštita interne instalacije od smrzavanja

Kako bi se izbjegla opasnost od smrzavanja vode, vodoopskrbni sustav je projektiran na način da je osiguran kontinuirani protok vode, a vodovodne cijevi se polažu na propisanu dubinu unutar tla gdje su temperature više od temperature zraka.

Korisnici su dužni u zimskim uvjetima zaštititi od smrzavanja vodomjer i instalacije priključka u vodomjernom oknu.

smrznuta cijevKako se ne bi morali preko zime suočiti s troškom kojeg uzrokuje puknuće smrznute cijevi internih vodovodnih instalacija (pogotovo ako su cijevi plitko postavljene ili prolaze negrijanim dijelovima objekta kao što su garaže, podrumi i dvorišta), pročitajte važne savjete da se izbjegne smrzavanje vodovodne cijevi u vašem domu:

 • Provjerite jesu li vodomjerna okna dobro zatvorena, a u slučaju ekstremno niskih temperatura zaštitite instalacije unutar vodomjernih okna npr. dekama, tkaninama, stiroporom ili staklenom vunom.
 • Ispustite vodu iz slavina u dvorištu.
 • Interne vodovodne cijevi koje nisu na propisnoj dubini a vode do garaža i dvorišnih objekata koji se ne griju, ispraznite ili toplinski izolirajte npr. filcom ili građevinskom folijom.
 • U vikendicima i ostalim objektima koji se ne koriste redovito ili u kojima nitko ne stanuje, te ako odlazite na duži put, zatvorite ventil iza vodomjera i ispustite vodu kako bi s spriječilo smrzavanje vode.
 • Pripazite da se vodomjeri ne smrznu u prostorima s nezaštićenim otvorima (razbijeni prozori i sl.)
 • Pronađite ventil iza vodomjera kako biste na vrijeme zatvorili dotok vode u slučaju puknuća cijevi i time smanjili materijalnu štetu.

Nemojte koristiti kanalizaciju kao kantu za smeće.

Sustavi javne odvodnje projektirani su za vodu, ljudski otpad i toaletni papir. Ostali otpad u kanalizaciji može uzrokovati začepljenja i oštećenja sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Otpad koji završava u kanalizaciji kroz WC, sudoper ili slivnike može završiti u našim rijekama. Pomoći ćete u zaštiti okoliša slijedeći ove odgovarajuće prijedloge za odlaganje otpada:

U svom domu ili na poslu

Bacite sljedeći otpad u kantu za smeće gdje i pripada, umjesto u kanalizaciju:

 • opuške od cigareta
 • zubni konac
 • dlake
 • gume za žvakanje
 • krpe
 • plastične vrećice
 • žilete
 • tampone
 • prezervative
 • higijenske uloške
 • pelene
 • štapiće za uši
 • kozmetiku / šminku
 • vlažne maramice (često reklamirane i označene kao biorazgradive)
 • ostatke hrane – Koristite mrežicu za sudoper koju možete isprazniti u kantu za smeće. Najbolje rješenje je kompost.
 • biljne i životinjske masti i ulja – Ove tvari mogu uzrokovati začepljenja kanalizacije u vašem domu i u sustavu javne odvodnje, te uzrokovati povrate kanalizacije. – Umjesto da prolijete ulje ili mast u sudoper najbolje rješenje je skupiti npr. u prazne konzerve ili prazne boce od mlijeka i predati vašem skupljaču otpada, a lonce i tave obrisati papirom i baciti taj papir u kantu za smeće.

U svom dvorištu i na ulici

Nečistoće se oborinama ispiru s tla u ulične slivnike, te na kraju završavaju u rijekama, stoga:

 • Redovito provjeravajte svoje vozilo kako bi bili sigurni da nema istjecanja opasnog otpada poput ulja, antifriza ili benzina.
 • Ne bacajte pokošenu travu, lišće i ostali otpad iz dvorišta u rijeku ili u ulične slivnike.

U javnu odvodnju se ne smiju ispuštati krute i viskozne tvari, koje same ili u kontaktu sa drugim tvarima mogu prouzročiti smetnje u protoku vode kroz cijevi ili druge smetnje u radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kao što su:

 • pepeo, slama
 • otpad od proizvodnje alkoholnih pića
 • otpaci i strugotine metala, plastike i drva, stabla
 • meso, životinjske utrobe
 • vapneni mulj, ostaci vapna, otpad od proizvodnje piva, konzervi i destilacija i sl.
 • cementni mulj, ostaci betona kod proizvodnje betona, tvari koje nastaju čišćenjem i održavanjem betonara i asfaltnih baza, plivajuće tvari i drugo.

Opasni otpad, kemikalije i lijekovi

Mnoge kemikalije mogu oštetiti kanalizaciju u vašem domu i sustav javne odvodnje. Naš uređaj za pročišćavanje ih ne može sve ukloniti stoga mogu završiti u rijeci i ugroziti vodeni okoliš.

Ove potencijalno opasne tvari ne smiju se bacati u kantu za smeće niti u kanalizaciju – potrebno ih je posebno zbrinuti:

 • lijekovi – treba ih odnijeti u najbližu ambulantu, dom zdravlja ili ljekarnu i odložiti u za to specijalizirane spremnike.
 • kisele i alkalne, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojeg je izgrađen sustav odvodnje.
 • tvari, koje same ili u kontaktu sa drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnost po zdravlje ili život ljudi ili spriječiti ulaz u kanale, objekte i uređaje radi održavanja i popravka kao što su: zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni i plinovi neugodnog mirisa (sumporovodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi, cijanidi, klor i drugi).
 • Boje i lakovi te onečišćena ambalaža također se ne smiju bacati u kanalizaciju, već ih treba odnijeti na mjesto za zbrinjavanje posebnog otpada.

Kad god je moguće koristite boje na bazi vode jer su manje štetne za okoliš. Nakon njihova korištenja najprije skinite boju s četke ili valjka krpom ili ih isperite u vrtu.
Ako koristite uljane boje, četke i valjke treba najprije očistiti razrjeđivačem, a mješavinu boje i razrjeđivača treba ostaviti da ispari i talog baciti u kantu.