Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom prosinca 2021.god.

Tijekom prosinca 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno je 1.351 m pripremnih radova, 1.351 m građevinsko-monterskih radova te 1.351 m završnih radova. Ispitivanja su provedena na 1.147 m.  Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 1.610 m pripremnih radova, 1.419 m građevinskih radova, napravljeno je 51 priključak te 780 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m pripremnih te monterskih radova, napravljeno je ukupno 257 kućnih priključaka, napravljeno je do 6.958 m završnih radova te je provedeno 7.600 m ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova. Uz navedeno, realizirano je i 1.408 m testiranja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 6.007 m pripremnih radova, 5.813 m građevinsko-monterskih radova te do 4.681 m završnih radova. Realizirana su 104 priključka uz 2.278 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga započeli su pripremni radovi u duljini 2.671 m te građevinskih radova u duljini do 1.428 m.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m pripremnih i  monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 1.377 m završnih ispitivanja.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kuknjevac stanje je nepromijenjeno te i dalje je napravljeno do  1.421 m pripremnih radova te do 165 m građevinsko-monterskih radova.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je  2.066 m pripremnih radova, 2.037 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 40 priključaka te je napravljeno 2.037 m završnih radova. Brojke pokazuju da je stanje nepromijenjeno u odnosu na izvješće iz studenog.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke radovi su završeni, a cjevovod je u funkciji.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 10.662 m. Brojke pokazuju da je stanje nepromjenjeno u odnosu na izvješće iz studenog.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 26.104 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 1.112 priključaka, završnih radova u duljini do 21.896 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 16.497 m. Uz navedeno, napravljena su 26 revizijska okna.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 5.000 pripremnih radova, 4.375 građevinsko-monterskih radova, do 2.000 m završnih radova uz 25 realiziranih priključaka.

U prosincu 2021. na gradilištima su bile angažirane 193 osobe.

U prosincu 2021. postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 41.117 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 10% ispod planirane za razdoblje ili 83% cjelokupno ugovorene. Ugrađena su 1.283 kućna priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 33.407 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 4% ispod planirane za razdoblje ili 92% cjelokupno ugovorene. Ugrađeno je 1007 vodomjernih priključnih okana.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.