Srpanj 2022

Tijekom lipnja 2022. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno još samo preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 4.936 m pripremnih radova, 4.745 m građevinskih radova, napravljeno je 157 priključaka te 2.603 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja u duljini 3.592 m zadane trase.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova. Uz navedeno, realizirano je i 2.106 m testiranja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 8.633 m pripremnih radova, 8.633 m građevinsko-monterskih radova te do 6.351 m završnih radova. Realizirano je 202 priključka uz 4.136 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga započeli su pripremni radovi u duljini 2.671 m te isto toliko građevinskih radova. Realiziran je 61 priključak, provedeno je 1.500 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini od 2.558 m.

Započeli su pripremni radovi na spojnoj dionici kanala na glavni kolektor i to u duljini 11 m te je stanje nepromijenjeno u odnosu na svibanj 2022.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m pripremnih i monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 2.254 m završnih ispitivanja. Čeka se preuzimanje.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kukunjevac je napravljeno do 1.421 m pripremnih radova te do 1.421 m građevinsko-monterskih radova te je realizirano 55 kućnih priključaka uz 1.421 m završnih radova.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je 2.066 m pripremnih radova, 2.067 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 64 priključaka te je napravljeno 2.970 m završnih radova uz 2.970 m provedenih ispitivanja.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke radovi su završeni, a cjevovod je u funkciji.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 11.887 m.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 28.950 m građevinsko-monterskih radova, ukupno su realizirana 1.179 priključka, završnih radova u duljini do 23.790 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 22.727 m. Uz navedeno, napravljena su 26 revizijska okna.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 7.000 pripremnih radova, 7.000 m građevinsko-monterskih radova, do 6.000 m završnih radova uz 46 realiziranih priključaka te je provedeno 7.000 m ispitivanja.

U lipnju 2022. na gradilištima su bile angažirane 193 osobe.

Oprema mehanizacije te ljudskih resursa u mjesecu lipnju 2022. godine je na nivou 100% planirane za razdoblje izvještavanja. Prioriteti kapaciteta su raspoređeni na izgradnju cjevovoda, a ostatak je raspoređen na dionice i zaključne radove u naseljima koji omogućavaju asfaltiranje i vraćanje u prvobitno stanje prometnica, pješačkih i zelenih površina te okućnica na lokaciji kućnih priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 49.916 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja planiranu

realizaciju za razdoblje ili 100% cjelokupno ugovorene. Ugrađeno je 1.625 kućnih priključaka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 36.368 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja planiranu realizaciju za razdoblje ili 100% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.076 vodomjernih priključnih okana.

VODE LIPIK d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ koji se sufinancira temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u omjerima sufinanciranja: EU sredstva 71,8929999%, sredstva državnog proračuna (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 12,1796999%, Hrvatske vode 12.17196999% te lokalna sredstva (Grad Pakrac/Grad Lipik) 3,7476003%.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 22.07.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će dana 22.07.2022. zbog radova na izradi bypassa u vremenu od 08:00-16:00 sati bez pitke vode biti:

– Ulica Matije Gupca

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 14.07.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će dana 14.07.2022. zbog radova na zasunskom oknu u vremenu od 08:00-17:00 sati bez pitke vode biti:

– Ulica Matije Gupca

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 11.07.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Lipika da će dana 11.07.2022. zbog radova na zasunskom oknu u vremenu od 08:00-16:00 sati bez pitke vode biti:

– Ulica Matije Gupca, neparna strana od kućnog broja 1 do 39

– Ulica Hrvatske mladeži

– Trg doktora Franje Tuđmana, kućni broj 1 i 1/1

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.