OBAVIJEST O PLAĆANJU ZATEZNE KAMATE

Poštovani  korisnici  usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

 

 

Obavještavamo Vas da od 01.01.2016. g. uvodimo naplatu zateznih kamata za kašnjenje u plaćanju računa.

 

Na svakom  mjesečnom računu će biti obračunata zatezna kamata za kašnjenje u plaćanju računa iz prethodnog mjesec.

Pozivamo Vas da na vrijeme podmirujete zaprimljene račune kako si zbog kašnjenja ne bi stvorili dodatni trošak, i molimo Vas da prilikom uplata vodite računa  da svi podaci o uplati budu ispravni (poziv na broj i dr.) i da uplaćujete točne iznose po ispostavljenom računu, to će osigurati da Vaša uplata bude automatski,  brzo i sigurno evidentirana u našem računovodstvu. Svako  odstupanje  uplate od izdanog računa traži dodatnu kontrolu i ručno evidentiranje što može dovesti do kašnjenja u provedbi i neželjenog obračuna zateznih kamata.

 

 

Ovih dana  poslane su na kućnu adresu opomene svim korisnicima usluga koji nisu uredno podmirili svoje obveze za isporučene usluge.

Pozivamo sve korisnike naših usluga da se ne ogluše na  zaprimljene opomene jer ako u zadanom roku ne podmire svoja dugovanja  uslijedit će postupak iskopčanja  zbog neplaćanja.

Nažalost u slučajevima kad se potraživanja ne budu mogla naplatiti  redovitim putem, bez obzira na ukupni iznos dugovanja pokrenut će se postupak prisilne naplate u ovršnom postupku što nažalost znači dodatni trošak  zateznih kamata,  odvjetnika i javnog bilježnika na teret korisnika usluga.

Podsjećamo da je na svakom mjesečnom računu  iskazano trenutno stanje podmirenih obveza, opomena je dodatno upozorenje  nakon koje nažalost slijede mjere prisilne naplate