PREKID ISPORUKE PITKE VODE 19.01.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će zbog radova na zasunskom oknu dana 19.01.2022. u vremenu od 07:30-17:00 sati bez pitke vode biti:

 • Ulica Josipa Jurja Strossmayera, neparna strana od 1 do 23
 • Ulica Ljudevita Gaja

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 17.01.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će zbog radova na zasunskom oknu dana 17.01.2022. u vremenu od 08:00-17:00 sati bez pitke vode biti:

 • Trg bana Josipa Jelačića od kućnog broja 6 do 12

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 14.01.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će zbog radova na zasunskom oknu dana 14.01.2022. u vremenu od 08:00-17:00 sati bez pitke vode biti:

 • Krndija, parna strana cijela
 • Krndija, neparna strana od k.br. 21-103
 • Marinkovac
 • Ulica Đure Basaričeka
 • Ulica ZNG-e
 • Ulica Grigora Viteza
 • Ulica Ivana Meštrovića
 • Ulica Ruđera Boškovića
 • naselje Prekopakra

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 13.01.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će zbog radova na zasunskom oknu dana 13.01.2022. u vremenu od 08:00-17:00 sati bez pitke vode biti:

 • Krndija, parna strana cijela
 • Krndija, neparna strana od k.br. 21-103
 • Marinkovac
 • Ulica Đure Basaričeka
 • Ulica ZNG-e
 • Ulica Grigora Viteza
 • Ulica Ivana Meštrovića
 • Ulica Ruđera Boškovića
 • naselje Prekopakra

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom prosinca 2021.god.

Tijekom prosinca 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno je 1.351 m pripremnih radova, 1.351 m građevinsko-monterskih radova te 1.351 m završnih radova. Ispitivanja su provedena na 1.147 m.  Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 1.610 m pripremnih radova, 1.419 m građevinskih radova, napravljeno je 51 priključak te 780 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m pripremnih te monterskih radova, napravljeno je ukupno 257 kućnih priključaka, napravljeno je do 6.958 m završnih radova te je provedeno 7.600 m ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova. Uz navedeno, realizirano je i 1.408 m testiranja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 6.007 m pripremnih radova, 5.813 m građevinsko-monterskih radova te do 4.681 m završnih radova. Realizirana su 104 priključka uz 2.278 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga započeli su pripremni radovi u duljini 2.671 m te građevinskih radova u duljini do 1.428 m.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m pripremnih i  monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 1.377 m završnih ispitivanja.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kuknjevac stanje je nepromijenjeno te i dalje je napravljeno do  1.421 m pripremnih radova te do 165 m građevinsko-monterskih radova.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je  2.066 m pripremnih radova, 2.037 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 40 priključaka te je napravljeno 2.037 m završnih radova. Brojke pokazuju da je stanje nepromijenjeno u odnosu na izvješće iz studenog.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke radovi su završeni, a cjevovod je u funkciji.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 10.662 m. Brojke pokazuju da je stanje nepromjenjeno u odnosu na izvješće iz studenog.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 26.104 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 1.112 priključaka, završnih radova u duljini do 21.896 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 16.497 m. Uz navedeno, napravljena su 26 revizijska okna.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 5.000 pripremnih radova, 4.375 građevinsko-monterskih radova, do 2.000 m završnih radova uz 25 realiziranih priključaka.

U prosincu 2021. na gradilištima su bile angažirane 193 osobe.

U prosincu 2021. postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 41.117 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 10% ispod planirane za razdoblje ili 83% cjelokupno ugovorene. Ugrađena su 1.283 kućna priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 33.407 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 4% ispod planirane za razdoblje ili 92% cjelokupno ugovorene. Ugrađeno je 1007 vodomjernih priključnih okana.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

3. tiskovna konferencija projekta

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“
Napredak radova na najvećem infrastrukturnom projektu na području gradova Pakraca i Lipika

Dana 7.12.2021. godine u prostorijama Poduzetničkog centra Pakrac predstavnicima medija prezentiran je napredak radova na najvećem infrastrukturnom projektu koji se realizira na području Pakraca te Lipika, preciznije “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”

Ugledni gosti konferencije bili su g. Davor Vukmirić – zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, g. Marijan Pierobon – direktor tvrtke nositelja projekta VODE LIPIK d.o.o, gđa Anamarija Blažević – saborska zastupnica i gradonačelnica Pakraca te gradonačelnik Lipika g. Vinko Kasana.

TEHNIČKE POJEDINOSTI PROJEKTA

Projekt obuhvaća rekonstrukciju, dogradnju i proširenje više od 36 kilometara vodoopskrbnog sustava, od čega izgradnju 4,1 kilometar novog dovodnog cjevovoda Pakrac-Lipik, rekonstrukciju 7 kilometara dovodnog cjevovoda Gaj-Dobrovac te rekonstrukciju 25,1 kilometar vodoopskrbne mreže. Također je predviđena izgradnja 33,4 kilometra i rekonstrukcija 22 i pol kilometra, sveukupno 56 kilometara sustava odvodnje. Tu je i izgradnja 18 crpnih stanica, a projekt obuhvaća radove u dijelovima deset naselja: Pakrac, Prekopakra, Kusonje, Filipovac, Lipik, Dobrovac, Japaga, Gaj, Kukunjevac i Donji Čaglić.

Okupljenim predstavnicima medija te gostima medijske konferencije na početku se obratio g. Marijan Pierobon, direktor tvrtke VODE LIPIK d.o.o. koji je pritom istaknuo kako ga u projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“ veseli da se radovi odvijaju i realiziraju po dinamičkom planu i za sada nije upitan rok završetka izvođenja radova. Nadalje, istaknuo je: “Do danas je na radovima odvodnje realizirano preko 39 kilometara cjevovoda što je oko 79% ukupno ugovorenih radova dok je u vodoopskrbi ugrađeno preko 32 kilometra cjevovoda što je oko 89% planiranog projekta. Od ukupno 851 dan koliko je ugovoreno za izvođenje radova, potrošeno je 642 dana, što je oko 75% vremena“. Zaključno, g. Pierobon je izjavio da će se kroz ovaj projekt izgraditi i rekonstruirati ukupno 92 kilometra infrastrukture na području Pakraca i Lipika.

„Ovo je najveći projekt u posljednjih nekoliko desetljeća. Naša ionako stara i potrošena infrastruktura dodatno je uništena u Domovinskom ratu i zato ovaj projekt za nas ima veliko značenje. Svi naši razvojni projekti su vezani uz završetak projekta aglomeracije i zato veseli podatak da smo na oko 75% realizacije projekta.“, rekla je saborska zastupnica te gradonačelnica Pakraca gđa Anamarija Blažević.

Gradonačelnik Lipika g. Vinko Kasana ovaj projekt je već ranije u više navrata nazvao projektom svih projekata te prisnažio: „Ovo je najveći projekt s najmanje problema što dokazuje da je projekt dobro postavljen od samoga početka i primjer je dobre prakse. Posebno me veseli čuti da je dinamički plan u roku, čak što više u nekim segmentima su radovi i ispred vremena. Tome pridonosi dobra komunikacija „Voda Lipik“, izvođača radova, predstavnika Hrvatskih voda, a moram istaknuti i dobar rad i praćenje stručnih službi naših gradova.“

Na kraju se uzvanicima obratio cijenjeni gost – g. Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda koji je pohvalio dionike i projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“ te nastavio da s punom odgovornošću može reći da je ovo besprijekoran projekt. „Na ovako velikom projektu naravno da je bilo i problema, ali su oni uspješno riješeni, prije svega odličnom komunikacijom i partnerskim odnosom“. Istom prilikom g. Vukmirić izrazio je zahvalu i čestitke g. Marijanu Pierobonu – direktoru „Voda Lipik“, svim stručnim službama gradova Pakraca i Lipika te izvođačima radova, ali i drugim suradnicima na projektu. „Kada ovaj projekt bude okončan, ovi gradovi će stvoriti pretpostavke i za gospodarski rast i za civilizacijski iskorak!“

Komunalna tvrtka. „VODE LIPIK d.o.o.“ je nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.