Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom travnja 2021.god.

Tijekom travnja 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.476 m pripremnih radova, do 5.530 m monterskih radova, napravljeno je ukupno 116 kućnih priključaka na trasi te je napravljeno do 4.400 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja na 2.615 m trase.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra izrađeni su izvedbeni projekti i elaborati iskolčenja te je obavljeno 771 m pripremnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je 2.889 m pripremnih radova, 1.294 m građevinsko-monterskih radova, 25 priključaka te 860 m završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza)  realizirano je do 2.254 m pripremnih radova, uz 907 m monterskih radova te su realizirana 35 kućna priključka.

U travnju su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika i to u Ulici Matije Gupca, Ulici Ruđera Boškovića, Ulici Ivana G. Kovačića, Vukovarskoj ulici, Ulici Ante Starčevića, Frankopanskoj ulici, Ulici Hrvatske mladeži , Lipičkoj ulici, u Ulici kralja Tomislava, Ulici Alojzija Stepinca te na Trgu dr. F. Tuđmana uz radove na glavnom opskrbnom cjevovodu. Ukupno je na navedenim lokacijama realizirano građevinsko–monterskih radova u duljini do 9.520 m. Realizirano je ukupno 333 kućna priključka, 2.562 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 5.657 m.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada i to u Vukovarskoj ulici, u Ulici kneza Branimira, Bolničkoj ulici, Ulici Gojka Šuška, Prolazu baruna Trenka, Ulici Kalvarija, Ulici J.J. Strossmayera, Ulici Ljudevita Gaja, Ulici kralja Tomislava, Ulici Augusta Šenoe, Ulici Vatroslava Lisinskog, Obali Petra Krešimira IV, Ulici Augusta Cesarca, Ulici Vinka Rehaka, Ulici kneza Domagoja, Ulici Ivana Gorana Kovačića, u Ulici kardinala A. Stepinca, Aleji kestenova, Ulici Krndija, Ulici Ivana Gundulića te na glavnom dovodnom cjevovodu. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 12.340 m pripremnih radova, do 11.254 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 346 priključaka, završnih radova u duljini do 8.608 m te  je provedeno ispitivanja u duljini do 5.531 m.

Na rekonstrukciji transportnog vodovodnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ realizirano je  4.160 m pripremnih i građevinsko-monterskih radova uz 3.800 m završnih radova te ispitivanja u duljini do 4.160 m.

U travnju  2021. na gradilištima je bilo angažirana 187 osoba.

Postignuta kumulativna dinamika na odvodnji je 21.824 m ugrađenih cjevovoda, što predstavlja 17 % iznad

planirane za razdoblje ili 44 % cjelokupno ugovorene. Ugrađena su 714 kućna priključka.

Postignuta kumulativna dinamika na vodoopskrbi je 24.939 m ugrađenih cjevovoda, što predstavlja 1 % iznad planirane za razdoblje ili 69 % cjelokupno ugovorene. Ugrađena su 679 vodomjerna okna.

Zbog nedostatka sirovina za proizvodnju cijevi, odnosno ugradnje PVC i polipropilenskih cijevi za kanalizaciju i polietilenskih cijevi za vodoopskrbu, privremeno se  prilagođava plan napretka radova prema postojećim zalihama na gradilištu.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.