Ugovor o podjeli društva

Temeljem „Ugovora o podjeli i preuzimanju društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem)“, sklopljenog između tvrtke KOMUNALAC d.o.o. i tvrtke VODE LIPIK d.o.o.; VODE LIPIK d.o.o. preuzele su od KOMUNALCA d.o.o. gospodarsku i proizvodnu cjelinu koja je u funkciji obavljanja djelatnosti javnog isporučitelja vodnih usluga; što znači i sva prava i obveze.