NAZIV PROJEKTA:
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Poljana i
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Badljevina

Projekat se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava referentni broj C1.3.R1-I4.02.0006 te Ugovoru o sufinanciranju projekta potpisanim dana 03.08.2023. godine.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi do 4.172.929,50 EUR s neprihvatljivim troškovima i porezom na dodanu vrijednost

Omjer financiranja prihvatljivog troška projekta iznosi EU dio (80%) te Nacionalni dio (20%)

Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta iznosi do 3.338.343,60 EUR koji će se sufinancirati;

 • EU dio iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka u visini do najviše 2.670.674,89 EUR bez PDV-a i
 • Nacionalni dio u visini 667.668,71 EUR bez PDV-a

Nacionalni dio osiguran je u sljedećim ukupnim iznosima bez PDV-a do najviše:

 • Hrvatske vode 333.834,36 EUR ( 50%)
 • Grad Pakrac 238.190,81 EUR (35,67%)
 • Grad Lipik 95.643,54 EUR (14,33%)

UKUPNO 667.668,71 EUR (100%)

Kratak opis Projekta

Zahvat 1: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Poljana

Predmetni zahvat nalazi se u naselju Poljana, kao zasebna aglomeracija na području Grada Lipika.

Za područje naselja Poljana, 2005.godine izrađen je Projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji je obuhvaćao prihvat i sakupljanje otpadnih voda posredstvom kolektora i sustava odvodnje, te njihovo pročišćavanje na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Poljana. Od navedenog u proteklom vremenskom periodu izgrađen je sustav odvodnje i to 8.916,11 m gravitacijskog odnosno 143,17 m tlačnog sustava odvodnje i 1 crpna stanica, dok je za kompletiranje građenja potrebno još izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je predmet ovog zahvata.

Planirani UPOV Poljana nalazi se u južnom dijelu naselja Poljana, u katastarskoj općini Poljana, na k.č.br. 121/29. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Poljana, kapaciteta 1.300 ES koncipiran je kao kombinacija mehaničkog i biološkog pročišćavanja. Otpadne vode naselja Poljana dotječu kolektorom u predprostor crpnog bazena. U njemu je smještena gruba rešetka koja zadržava krupnije nečistoće ( predmete) čime se zaštićuju crpni agregati. Otpadna voda se potom prikuplja u crpnom bazenu u kojem su smještena dva crpna agregata koji podižu otpadnu vodu na višu razinu s koje je omogućeno gravitacijsko tečenje otpadne vode tijekom procesa pročišćavanja kao i ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u recipijent (površinsko vodno tijelo CSRN0027_001, Pakra-stara).

Ovim projektom predviđena je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja.

Zahvat 2: Izgradnja cjevovoda odvodnje otpadnih voda, crpne stanice i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Badljevina

Predmetni zahvat nalazi se u naselju Badljevina, kao zasebna aglomeracija na području Grada Pakraca.

Za područje naselja Badljevina, 2006. god. izrađen je Projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji je obuhvaćao prihvat i sakupljanje otpadnih voda posredstvom kolektora i sustava odvodnje, te njihovo pročišćavanje na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Badljevina.

Od navedenog je izgrađen dio sustava odvodnje i to 13.593,43 m gravitacijskog odnosno 1.439,81 m tlačnog sustava odvodnje, dok je za kompletiranje građenja potrebno još izgraditi 2.680,00 m gravitacijskog, odnosno 480,00 m tlačnog sustava odvodnje, 329 kućnih priključaka, 4 crpne stanice i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, koji su predmet ovog zahvata.

Planirani UPOV Badljevina nalazi se u južnom dijelu naselja Badljevina , u katastarskoj općini Badljevina, na k.č.br.225. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Badljevina , kapaciteta 1000 ES koncipiran je kao kombinacija mehaničkog i biološkog pročišćavanja. Uređaj je smješten na samom jugu naselja. Otpadne vode naselja Badljevina dotječu kolektorom u predprostor crpnog bazena. U njemu je smještena gruba rešetka koja zadržava krupnije nečistoće ( predmete) čime se zaštićuju crpni agregati. Otpadna voda se potom prikuplja u crpnom bazenu u kojem su smještena dva crpna agregata koji podižu otpadnu vodu na višu razinu s koje je omogućeno gravitacijsko tečenje otpadne vode tijekom procesa pročišćavanja kao i ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u recipijent (površinsko vodno tijelo CSRN0052_002, Bijela).

Ovim projektom predviđen je dovršetak sustava odvodnje s kućnim priključcima i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja.

Specifikacija proračuna Projekta

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Poljana i Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Badljevina“ sastoj se od sljedećih elemenata Projekta:

 • IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA POLJANA 1.300 ES
 • Ugovorena vrijednost 912.520,10 EUR bez PDV-a odnosno 1.140.650,13 EUR sa PDV-om, Izvođač radova: HIS d.o.o., Donja Višnjica 61D, Višnjica
 • IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA BADLJEVINA 1.000 ES
 • Ugovorena vrijednost 664.664,50 EUR bez PDV-a odnosno 830.830,63 EUR sa PDV-om, Izvođač radova: Vodoprivreda Daruvar d.d. ,Petra Preradovića 87, Daruvar
 • IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NASELJA BADLJEVINA
 • Ugovorena vrijednost 1.450.262,90 EUR bez PDV-a odnosno 1.812.828,63 EUR sa PDV-om, Izvođač radova: Vodoprivreda Daruvar d.d. ,Petra Preradovića 87, Daruvar
 • USLUGA STRUČNOG NADZORA
 • Ugovorena vrijednost 41.500,00 EUR bez PDV-a odnosno 51.875,00 EUR sa PDV-om, Izvršitelj usluge Zajednica ponuditelja: EKO.MLAZ.DM d.o.o., Adalberta Knoppa 29, Novska, OIB: 48885567947 i TENZOR d.o.o., Srednjaci 8, Zagreb
 • PROMIDŽBA I VIDLJIVOST
 • Ugovorena vrijednost 1.964,00 EUR bez PDV-a odnosno 2.455,00 EUR sa PDV-om, Izvršitelj usluge: FOTOimago j.d.o.o., Hrvatskih velikana 4a, Pakrac
 • UPRAVLJANJE PROJEKTOM
 • Procijenjena vrijednost 45.125,75 EUR- Javna nabava u tijeku