1. TISKOVNA KONFERENCIJA

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Poljana i Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Badljevina“

U prostorijama tvrtke VODE LIPIK d.o.o. dana 12.03.2024.g. održana je  uvodna konferencija projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Poljana i Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Badljevina”.

Tema uvodne konferencije je potpis Ugovora sa izvođačima radova gdje je direktor vodnokomunalne tvrtke  VODE LIPIK d.o.o. Marijan Pierobon, potpisao ugovore s Izvođačima radova za sljedeće projektne elemente:

  • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Poljana 1300 ES
  • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Badljevina 1000 ES
  • Izgradnja sustava odvodnje u naselju Badljevina te
  • Usluga stručnog nadzora

Tvrtka VODE LIPIK d.o.o. nositelj je projekta”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Poljana i Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Badljevina“, koji se financira iz mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., a sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, referentni broj C1.3.R1-I4.02.0006., te Ugovoru o sufinanciranju projekta koji je potpisan 3. kolovoza prošle godine, istaknuo je uvodno Marijan Pierobon.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.172.929,50 EUR, dok ukupno prihvatljivi troškovi iznose 3.338.343,60 EUR, od čega su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 2.670.674,89 EUR, koje sufinancira Europska unija iz Mehanizma za oporavak i otpornost (80%). Nacionalni dio (20%), u visini od 667.668,71 EUR, osiguran je tako da će Hrvatske vode participirati s 50% iznosa, a gradovi Lipik s 14,33% i Pakrac s 35,67%, razmjerno obuhvatu posla na njihovom području. Svi iznosi su navedeni bez PDV-a.

Zahvat 1: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Poljana

Predmetni zahvat nalazi se u naselju Poljana, kao zasebna aglomeracija na području Grada Lipika.

Za područje naselja Poljana, 2005.godine izrađen je Projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji je obuhvaćao prihvat i sakupljanje otpadnih voda posredstvom kolektora i sustava odvodnje, te njihovo pročišćavanje na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Poljana. Od navedenog u proteklom vremenskom periodu izgrađen je sustav odvodnje i to 8.916,11 m gravitacijskog odnosno 143,17 m tlačnog sustava odvodnje i 1 crpna stanica, dok je za kompletiranje građenja potrebno još izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je predmet ovog zahvata.

Planirani UPOV Poljana nalazi se u južnom dijelu naselja Poljana, u katastarskoj općini Poljana, na k.č.br. 121/29. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Poljana, kapaciteta 1.300 ES  koncipiran je kao kombinacija mehaničkog i biološkog pročišćavanja.

Ovim projektom predviđena je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja.

Zahvat 2: Izgradnja cjevovoda odvodnje otpadnih voda, crpne stanice i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Badljevina

Predmetni zahvat nalazi se u naselju Badljevina, kao zasebna aglomeracija na području Grada Pakraca.

Za područje naselja Badljevina, 2006. god. izrađen je Projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji je obuhvaćao prihvat i sakupljanje otpadnih voda posredstvom kolektora i sustava odvodnje, te njihovo pročišćavanje na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda  Badljevina.

Od navedenog je izgrađen dio sustava odvodnje i to 13.593,43 m gravitacijskog odnosno 1.439,81 m tlačnog sustava odvodnje, dok je za kompletiranje građenja potrebno još izgraditi 2.680,00 m gravitacijskog, odnosno 480,00 m tlačnog sustava odvodnje, 329 kućnih priključaka, 4 crpne stanice i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, koji su predmet ovog zahvata.

Planirani UPOV Badljevina nalazi se u južnom dijelu naselja Badljevina , u katastarskoj općini Badljevina, na k.č.br.225. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Badljevina , kapaciteta 1000 ES  koncipiran je kao kombinacija mehaničkog i biološkog pročišćavanja. Uređaj je smješten na samom jugu naselja.

Ovim projektom predviđen je dovršetak sustava odvodnje s kućnim priključcima i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja.

Na kraju konferencije potpisan je ugovor s predstavnicima izvođača radova, s tvrtkom HIS d.o.o.. koja će izvoditi radove u Poljani te s daruvarskom Vodoprivredom koja će raditi na području Badljevine kao i tvrtkom EKO-MLAZ.DM d.o.o. pružateljem usluge stručnog nadzora.