Kako bi našim potrošačima bio olakšan izračun računa za vodne usluge, putem pomoćnog kalkulatora je moguće dobiti okviran iznos računa za zadanu potrošnju.
Napominjemo kako je izračun okvirnog karaktera i ne može se smatrati relevantnim.
Stvaran iznos moguće je vidjeti samo na računu za vodu.

VODOOPSKRBA + ODVODNJA


VODOOPSKRBA


ODVODNJA