ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

SLUŽBENI KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

Ivana Giacometti Nenadović, mag.oec.

Tel: 034/211-140

Mail: ivana.nenadovic@vode-lipik.hr

 

Službenik zadužen za zaštitu osobnih podataka obvezan je:

 

  • voditi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka;
  • upozoravati voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost promjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka;
  • upozoravati sve osobe zaposlene na obradi osobnih podataka o njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka;
  • brinuti o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka;
  • surađivati s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi provedbe nadzora nad obradom osobnih podataka.