Sprečavanje sukoba interesa

Temeljem Članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (˝Narodne novine˝, br. 120/16) naručitelj Vode Lipik d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja):

  • LIPKOM d.o.o., Ulica Ivana Mažuranića 81, Lipik, OIB:33175359761
  • ELEKTROINSTALATERSKA RADIONICA, vl. Zvonko Matrinović, Prekopakra, OIB:07598476527
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021.
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2021.
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma_ažuriran 17.rujna 2021.
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020.
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Plan nabave za 2023. godinu
Plan nabave za 2022. godinu
Plan nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu