Kontaktirajte nas

VODE LIPIK d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju
Aleja kestenova 35
Pakrac 34550

tel: +385 34 211 140
vode-lipik@vode-lipik.hr

Radno vrijeme sa strankama je:
08:00 do 12:00