Kontaktirajte nas

VODE LIPIK d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju
Ulica križnog puta 18
Pakrac 34550

tel: +385 34 411 225
fax: +385 34 411 339
vode-lipik@vode-lipik.hr

Radno vrijeme sa strankama je:
08:00 do 12:00
Radno vrijeme blagajne je:
7:00 do 14:30
Pauza od 10:00 do 10:30