UKLJUČENJE CRPILIŠTA GAJ

Obavještavamo cijenjene potrošače na području Grada Lipika da je zbog radova na Vodozahvatu Šumetlica u rad pušteno Crpilište Gaj. Vodom iz Crpilišta Gaj će se opskrbljivati naselja:

 • Filipovac
 • Dobrovac
 • Kukunjevac
 • Brezine
 • Gaj
 • Brekinska
 • Antunovac
 • Marino Selo
 • Poljana

te na području Lipika ulice:

 • Matije Gupca
 • Ruđera Boškovića
 • Ivana Gorana Kovačića
 • Staklanska
 • Frankopanska
 • Alojzije Stepinca
 • Augusta Cesarca
 • Školska
 • Tina Ujevića
 • Vladimira Nazora
 • Zagrebačka
 • Nikole Tesle
 • Ante Starčevića
 • Filipovačka

Navedeno crpilište će u rado biti do završetka radova na Vodozahvatu Šumetlica.

JAVNI NATJEČAJ, 11.04.2023.

Ur.broj: 30/2023

Pakrac, 11. travanj 2023.g

JAVNI NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

(zamjena za bolovanje)

temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19)

 • PODACI O RADNOM MJESTU

Naziv radnog mjesta: Monter- instalater na vodoopskrbi II

ODJEL ZA VODOOPSKRBU

Popis poslova:

 • samostalno i u dogovoru s poslovođom obavlja poslove na redovnom i izvanrednom održavanju mreže na saniranju kvarova nastalih na vodovodnoj mreži ili zasunskim oknima,  izmjeni vodomjera, priključenjima,..
 • odgovara za kvalitetu obavljenog posla,
 • svakodnevno izvješćuje poslovođu ili Voditelja Odjela o radovima, mjestu i karakteru rada, te nazočnosti radnika na radu,
 • svakodnevno vodi evidenciju (dnevnik rada) o obavljanju poslova na održavanju,
 • obavlja i druge poslove u svezi djelatnosti i po nalogu neposrednog Voditelja

Posebni uvjeti za obavljanje poslova:

Stručna sprema: KV monter,ili vodoinstalater ili plinoinstalater ili strojobravar

 • položen vozački ispit «B» kategorije,
 • ispunjavanje zdravstvenih uvjeta sukladno odredbama važećih propisa

Radno iskustvo: jedna (1) godina

 • VRSTA ZAPOSLENJA

Zamjena za radnika na dužem bolovanju uz mogućnost zaposlenja na neodređeni

 • UVJETI RADNOG MJESTA

Mjesto rada: na području Gadova Pakraca i Lipika, a po potrebi i drugim mjestima

Puno radno vrijeme

 • KANDIDATI SU OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
 • zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon i  mail adresu (ukoliko imaju)
 • životopis (navedenim dosadašnjim radnim iskustvom, ukoliko ga kandidat ima)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • osobna iskaznica (preslika)

Napomena: Ako prijavitelj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale prijavitelje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:     https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

Javni natječaj je otvoren od 11. travnja 2023. godine do 20. travnja 2023. do 12:00 sati što je krajnji rok za podnošenje prijave.

Prijavu na natječaj  u pisanom obliku  kandidati dostavljaju osobno na adresu Poslodavca:

VODE LIPIK d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac zadržava pravo usmenog ili pismenog testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja elektroničkom poštom ili pismeno na adresu prebivališta koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Javnog natječaja (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u propisanom roku nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Pravo podnošenja prigovora na dostavljenu obavijest  o ishodu natječaja je u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

Pravo je Društva ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vode-lipik.hr i burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

VODE LIPIK d.o.o.

JAVNI NATJEČAJ, 30.03.2023.

Ur.broj: 22/2023

Pakrac, 29. ožujak 2023.g

JAVNI NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19)

 • PODACI O RADNOM MJESTU

Naziv radnog mjesta: Rukovatelj radnim strojevima

ODJEL ZA VODOOPSKRBU

Popis poslova:

 • rukuje radnim strojevima (rovokopač-kombinirka, mini bager, traktor s prikolicom) i odgovara za iste,
 • održava strojeve  obavljajući redovne preglede te vrši sitne popravke u granicama svojih mogućnosti,
 • svakodnevno vodi evidenciju (dnevnik rada) o obavljanju poslova,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposredno pretpostavljenog

Posebni uvjeti za obavljanje poslova:

Stručna sprema: SSS/KV/NKV radnik- osposobljenost za rukovanje rovokopačem-kombinirka

Zasnivanje radnog odnosa: sklapanjem Ugovora o radu na neodređeno uz probni rad od tri (3) mjeseca

Broj izvršitelja: jedan (1)

Prednost: radno iskustvo na navedenim poslovima i vozački ispit B kategorije

 • VRSTA ZAPOSLENJA

Na neodređeno – upražnjeno radno mjesto

 • UVJETI RADNOG MJESTA

Mjesto rada: Pakrac, Aleja kestenova 35, a po potrebi i drugim mjestima

Puno radno vrijeme

 • KANDIDATI SU OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
 • zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon i  mail adresu (ukoliko imaju)
 • životopis (navedenim dosadašnjim radnim iskustvom, ukoliko ga kandidat ima)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • osobna iskaznica (preslika)

Napomena: Ako prijavitelj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale prijavitelje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:     https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

Javni natječaj je otvoren od 30. ožujka 2023. godine do 07. travnja 2023. godine do 11,00 sati što je krajnji rok za podnošenje prijave.

Prijavu na natječaj  u pisanom obliku  kandidati dostavljaju osobno na adresu Poslodavca:

VODE LIPIK d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac zadržava pravo usmenog ili pismenog testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja elektroničkom poštom ili pismeno na adresu prebivališta koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Javnog natječaja (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u propisanom roku nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Pravo podnošenja prigovora na dostavljenu obavijest  o ishodu natječaja je u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

Pravo je Društva ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vode-lipik.hr

VODE LIPIK d.o.o.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 15.03.2023.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Lipika da će dana 15.03.2023. zbog radova na zasunskom oknu u vremenu od 08:00-15:00 sati bez pitke vode biti:

 • Vukovarska avenija

Obavještavamo cijenjene potrošače na području naselja Dobrovac da će dana 15.03.2023. zbog radova na prespajanju cjevovoda u vremenu od 08:00-15:00 sati bez pitke vode biti:

 • Ulica Josipa Kozarca
 • Ulica Đure Salaja
 • Ulica Stjepana Radića

U naselju Kukunjevac:

 • Ulica Franje Filipovića od k. broja 1 do 10

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi se odgađaju.

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 01.03.2023.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Lipika da će dana 01.03.2023. zbog radova na zasunskom oknu u vremenu od 08:30-15:00 sati bez pitke vode biti:

 • Ulica Ruđera Boškovića
 • Ulica Matije Gupca, neparna strana od k. br. 71 do 101

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

JAVNI NATJEČAJ, 02.02.2023.

Ur.broj: 12/2023

Pakrac, 01. veljače 2023.g

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME

temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19)

• PODACI O RADNOM MJESTU

Naziv radnog mjesta: Referent za očitanje vodomjera (inkasator)

Popis poslova:
• svakodnevno očitanje vodomjera za pravne osobe i višestambene zgrade
• očitanje vodomjera za domaćinstva i podjela uplatnica
• vodi računa o svom rajonu, odnosno o svakom korisniku
• po potrebi provjerava i prikuplja podatke o korisniku
• provjerava i evidentira sve sumnjive situacije na terenu kao neovlaštenu potrošnju i prijavljuje nadležnoj osobi
• radi i druge poslove koje mu povjeri Voditelj odjela.

Posebni uvjeti za obavljanje poslova:
Stručna sprema: srednja stručna sprema / KV / NKV / tehničkog ili društvenog smjera
položen vozački ispit «B» kategorije,
Radno iskustvo: jedna (1) godina
Probni rad: tri mjeseca

• VRSTA ZAPOSLENJA

Na neodređeno

• UVJETI RADNOG MJESTA

Mjesto rada: područje Gradova Pakraca i Lipika

Puno radno vrijeme

• KANDIDATI SU OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
• zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon i mail adresu (ukoliko imaju)
• životopis (navedenim dosadašnjim radnim iskustvom, ukoliko ga kandidat ima)
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
• osobna iskaznica (preslika)

Napomena: Ako prijavitelj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale prijavitelje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:    

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

Javni natječaj je otvoren od 02. veljače 2023. god. do 10. veljače 2023. god. do 12:00 sati što je krajnji rok za podnošenje prijave.

Prijavu na natječaj  u pisanom obliku  kandidati dostavljaju osobno na adresu Poslodavca:

VODE LIPIK d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac zadržava pravo usmenog ili pismenog testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja elektroničkom poštom ili pismeno na adresu prebivališta koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Javnog natječaja (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u propisanom roku nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Pravo podnošenja prigovora na dostavljenu obavijest  o ishodu natječaja je u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

Pravo je Društva ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vode-lipik.hr i burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

VODE LIPIK d.o.o.

JAVNI NATJEČAJ, 02.02.2023.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ur.broj: 11/2023

Pakrac, 01. veljače 2023.g

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

(zamjena za bolovanje)

temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19)

• PODACI O RADNOM MJESTU

Naziv radnog mjesta: Strojar na crpilištu

ODJEL ZA VODOOPSKRBU

Popis poslova:

• kontrolira rad crpki, iste stavlja i isključuje iz rada, te obavještava glavnog strojara o problemima crpljenja,

• vrši kontrolu crpljenja mjerenjem nivoa i protoke vode na za to određenim lokacijama,

• vrši kontrolu doziranja kemikalija neophodnih za tehnološki proces bistrenja i dezinfekcije vode,

• održava čistoću postrojenja i okoliša neposredno uz vodocrpilište,

• obavlja i sitne popravke na postrojenjima, a pomaže kod otklanjanja većih kvarova ili zamjene dotrajalih dijelova na postrojenju,

• obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog pretpostavljenog

Posebni uvjeti za obavljanje poslova:

Stručna sprema: srednja stručna sprema elektro ili strojarskog smjera ili KV elektro ili strojarskog smjera ili vodoinstalater ili mehaničar

Položen vozački ispit «B» kategorije,

Radno iskustvo: jedna (1) godina

• VRSTA ZAPOSLENJA

Zamjena za radnika na bolovanju

• UVJETI RADNOG MJESTA

Mjesto rada: postrojenje Gornja Šumetlica

Puno radno vrijeme

Smjenski rad

• KANDIDATI SU OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

• zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon i mail adresu (ukoliko imaju)

• životopis (navedenim dosadašnjim radnim iskustvom, ukoliko ga kandidat ima)

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)

• osobna iskaznica (preslika)

Napomena: Ako prijavitelj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale prijavitelje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

Javni natječaj je otvoren od 02. veljače 2023. god. do 10. veljače 2023. god. do 12:00 sati što je krajnji rok za podnošenje prijave.

Prijavu na natječaj u pisanom obliku kandidati dostavljaju osobno na adresu Poslodavca:

VODE LIPIK d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac zadržava pravo usmenog ili pismenog testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja elektroničkom poštom ili pismeno na adresu prebivališta koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Javnog natječaja (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u propisanom roku nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Pravo podnošenja prigovora na dostavljenu obavijest o ishodu natječaja je u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

Pravo je Društva ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vode-lipik.hr i burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

VODE LIPIK d.o.o.

PREKID VODOOPSKRBE NA PODRUČJU PAKRACA 11.12.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače da je zbog problema na vodozahvatu u Gornjoj Šumetlici danas došlo do prekida vodoopskrbe na području Pakraca ul. Krndija, Psunjska i Sv.Roka, u Prekopakri i Kusonjama. Djelatnici Voda Lipik rade na otklanjanju problema, a normalizacija se očekuje do večernjih sati. 

Molimo potrošače za razumijevanje.

JAVNI NATJEČAJ, 09.12.2022.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ur.broj: 82/2022

Pakrac, 09. prosinac 2022.g

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

(povećanje obima posla)

temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19)

 • PODACI O RADNOM MJESTU

Naziv radnog mjesta: Referent obračuna, fakturiranja i reklamacija komunalnih usluga

ODJEL  ZA RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKE POSLOVE

Popis poslova:

 • priprema listi za očitanje
 • unos stanja vodomjera korisnika po očitanju i kontrola unesenog stanja
 • unos novih korisnika (fizičke i pravne osobe)
 • obračun komunalnih usluga, ispisi faktura za privredu, te ispis obračuna i uplatnica za fizičke osobe
 • pakiranje računa i priprema za raznošenje
 • knjiženje uplata po blagajni i izvodima banaka u analitiku korisnika, te vođenje evidencije za svakog korisnika komunalnih usluga
 • fakturiranje redovnih izlaznih računa
 • usklađivanja uplata sa financijskim knjigovodstvom
 • rad sa strankama – svakodnevno obavlja reklamacije i uvijek je na usluzi korisnicima usluga
 • poslove obavlja primjenom računala,
 • Radi i druge poslove koje mu povjeri Voditelj odjela.

Posebni uvjeti za obavljanje poslova:

Stručna sprema: srednja stručna sprema tehničkog ili društvenog smjera

Zasnivanje radnog odnosa: sklapanjem Ugovora o radu na određeno

Broj izvršitelja: jedan (1)

Prednost: radno iskustvo na navedenim poslovima i vozački ispit B kategorije

 • VRSTA ZAPOSLENJA

Na određeno zbog povećanja obima posla

 • UVJETI RADNOG MJESTA

Mjesto rada: Pakrac, Aleja kestenova 35, a po potrebi i drugim mjestima

Puno radno vrijeme

 • KANDIDATI SU OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
 • zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon i  mail adresu (ukoliko imaju)
 • životopis (navedenim dosadašnjim radnim iskustvom, ukoliko ga kandidat ima)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • osobna iskaznica (preslika)

Napomena: Ako prijavitelj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale prijavitelje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:     https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

Javni natječaj je otvoren od 09. prosinca 2022. godine do 16. prosinca 2022. godine do 11,00 sati što je krajnji rok za podnošenje prijave.

Prijavu na natječaj  u pisanom obliku  kandidati dostavljaju osobno na adresu Poslodavca:

VODE LIPIK d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac zadržava pravo usmenog ili pismenog testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja elektroničkom poštom ili pismeno na adresu prebivališta koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Javnog natječaja (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u propisanom roku nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Pravo podnošenja prigovora na dostavljenu obavijest  o ishodu natječaja je u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

Pravo je Društva ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vode-lipik.hr

VODE LIPIK d.o.o.