PREKID VODOOPSKRBE NA PODRUČJU PAKRACA 11.12.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače da je zbog problema na vodozahvatu u Gornjoj Šumetlici danas došlo do prekida vodoopskrbe na području Pakraca ul. Krndija, Psunjska i Sv.Roka, u Prekopakri i Kusonjama. Djelatnici Voda Lipik rade na otklanjanju problema, a normalizacija se očekuje do večernjih sati. 

Molimo potrošače za razumijevanje.

JAVNI NATJEČAJ, 09.12.2022.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ur.broj: 82/2022

Pakrac, 09. prosinac 2022.g

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

(povećanje obima posla)

temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19)

 • PODACI O RADNOM MJESTU

Naziv radnog mjesta: Referent obračuna, fakturiranja i reklamacija komunalnih usluga

ODJEL  ZA RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKE POSLOVE

Popis poslova:

 • priprema listi za očitanje
 • unos stanja vodomjera korisnika po očitanju i kontrola unesenog stanja
 • unos novih korisnika (fizičke i pravne osobe)
 • obračun komunalnih usluga, ispisi faktura za privredu, te ispis obračuna i uplatnica za fizičke osobe
 • pakiranje računa i priprema za raznošenje
 • knjiženje uplata po blagajni i izvodima banaka u analitiku korisnika, te vođenje evidencije za svakog korisnika komunalnih usluga
 • fakturiranje redovnih izlaznih računa
 • usklađivanja uplata sa financijskim knjigovodstvom
 • rad sa strankama – svakodnevno obavlja reklamacije i uvijek je na usluzi korisnicima usluga
 • poslove obavlja primjenom računala,
 • Radi i druge poslove koje mu povjeri Voditelj odjela.

Posebni uvjeti za obavljanje poslova:

Stručna sprema: srednja stručna sprema tehničkog ili društvenog smjera

Zasnivanje radnog odnosa: sklapanjem Ugovora o radu na određeno

Broj izvršitelja: jedan (1)

Prednost: radno iskustvo na navedenim poslovima i vozački ispit B kategorije

 • VRSTA ZAPOSLENJA

Na određeno zbog povećanja obima posla

 • UVJETI RADNOG MJESTA

Mjesto rada: Pakrac, Aleja kestenova 35, a po potrebi i drugim mjestima

Puno radno vrijeme

 • KANDIDATI SU OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
 • zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon i  mail adresu (ukoliko imaju)
 • životopis (navedenim dosadašnjim radnim iskustvom, ukoliko ga kandidat ima)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • osobna iskaznica (preslika)

Napomena: Ako prijavitelj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale prijavitelje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:     https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

Javni natječaj je otvoren od 09. prosinca 2022. godine do 16. prosinca 2022. godine do 11,00 sati što je krajnji rok za podnošenje prijave.

Prijavu na natječaj  u pisanom obliku  kandidati dostavljaju osobno na adresu Poslodavca:

VODE LIPIK d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac zadržava pravo usmenog ili pismenog testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja elektroničkom poštom ili pismeno na adresu prebivališta koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Javnog natječaja (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u propisanom roku nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Pravo podnošenja prigovora na dostavljenu obavijest  o ishodu natječaja je u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

Pravo je Društva ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vode-lipik.hr

VODE LIPIK d.o.o.

PREKID VODOOPSKRBE NA PODRUČJU PAKRACA 8.12.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače da je zbog kvara na magistralnom cjevovodu danas došlo do prekida vodoopskrbe na području Pakraca ul. Krndija, Psunjska i Sv.Roka, u Prekopakri i Kusonjama. Djelatnici Voda Lipik rade na otklanjanju kvara, a normalizacija se očekuje do večernjih sati.  Molimo potrošače za razumijevanje.

09.12.2022. Obavještavamo cijenjene potrošače da je kvar saniran, te da je moguće zamućenje vode na pojedinim lokacijama vodoopskrbnog sustava. Molimo potrošače da svako veće zamućenje prijave u Vode Lipik kako bi naši djelatnici mogli izvršiti ispiranje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 08.12.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će dana 08.12.2022. zbog prekida isporuke električne energije u vremenu od 09:45-10:45 sati bez pitke vode biti:

 • Kragujski put, parna strana
 • Šeovački put
 • Veberov sokak
 • Fiškalovac
 • Sedlar

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.