Tijekom kolovoza 2022. nastavljeni su radovi…

Tijekom kolovoza 2022. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik završeni su radovi i cjevovod je u funkciji

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 4.936 m pripremnih radova, 4.893 m građevinskih radova, napravljeno je 164 priključaka te 3.192 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja u duljini 4.440 m zadane trase. Stanje ne nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec. 

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova. Uz navedeno, realizirano je i 2.106 m testiranja. Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 8.633 m pripremnih radova, 8.633 m građevinsko-monterskih radova te do 6.351 m završnih radova. Realizirano je 202 priključka uz  5.767 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga započeli su pripremni radovi u duljini 2.671 m te isto toliko građevinskih radova. Realiziran je 61 priključak, provedeno je 1.500 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini od 2.671 m.  Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Započeli su pripremni radovi na spojnoj dionici kanala na glavni kolektor i to u duljini 11 m. Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m pripremnih i  monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 2.254 m završnih ispitivanja. Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kukunjevac je napravljeno do  1.421 m pripremnih radova te do 1.421 m građevinsko-monterskih radova te je realizirano 55 kućnih priključaka uz 1.421 m završnih radova. Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je  2.066 m pripremnih radova, 2.067 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 64 priključaka te je napravljeno 2.970 m završnih radova uz 2.970 m provedenih ispitivanja. Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke radovi su završeni, a cjevovod je u funkciji. 

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 12.416 m. 

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 28.950 m građevinsko-monterskih radova, ukupno su realizirana 1.184 priključka, završnih radova u duljini do 24.499 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 23.639 m. Uz navedeno, napravljena su 26 revizijska okna. 

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 7.000 pripremnih radova, 7.000 m građevinsko-monterskih radova, do 6.800 m završnih radova uz 46 realiziranih priključaka te je provedeno 7.000 m ispitivanja.

U kolovozu 2022. na gradilištima je bilo angažirano 186 osoba.

Oprema mehanizacije te ljudskih resursa u mjesecu kolovozu 2022. godine je na nivou 100% planirane za razdoblje izvještavanja.  Prioriteti kapaciteta su raspoređeni na izgradnju cjevovoda, a ostatak je raspoređen na dionice i zaključne radove u naseljima koji omogućavaju asfaltiranje i vraćanje u prvobitno stanje prometnica, pješačkih i zelenih površina te okućnica na lokaciji kućnih priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 49.916 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja planiranu

realizaciju za razdoblje ili 100% cjelokupno ugovorene. Ugrađeno je 1.630 kućnih priključaka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 36.368 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja planiranu realizaciju za razdoblje  ili 100% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.081 vodomjernih priključnih okana.

VODE LIPIK d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ koji se sufinancira temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u omjerima sufinanciranja: EU sredstva 71,8929999%, sredstva državnog proračuna (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 12,1796999%, Hrvatske vode 12.17196999% te lokalna sredstva (Grad Pakrac/Grad Lipik) 3,7476003%.

MOGUĆI PREKIDI VODOOPSKRBE NA PODRUČJU PAKRACA 27.09.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače da su zbog velikog kvara na magistralnom cjevovodu danas mogući prekidi vodoopskrbe na području Pakraca ul. Krndija, Psunjska i Sv.Roka, te u Prekopakri. Djelatnici Voda Lipik rade na otklanjanju kvara, a normalizacija se očekuje do večernjih sati.  Molimo potrošače za razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 23.09.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će dana 23.09.2022. zbog radova na zasunskom oknu u vremenu od 08:00-15:00 sati bez pitke vode biti:

  • Ulica kneza Domagoja od kućnog broja 23 do kućnog broja 35

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 22.09.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će dana 22.09.2022. zbog radova na zasunskom oknu u vremenu od 08:00-15:00 sati bez pitke vode biti:

  • Ulica kneza Domagoja
  • Ulica kardinala Alojzija Stepinca
  • Ulica Ivana Gorana Kovačića

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 13.09.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će dana 13.09.2022. zbog radova na zasunskom oknu u vremenu od 08:00-15:00 sati bez pitke vode biti:

– Ulica Matije Gupca

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.